Bez podwyżek dla nauczycieli i policji. Ustawa budżetowa z podpisem prezydenta Dudy

Bez podwyżek dla nauczycieli i policji. Ustawa budżetowa z podpisem prezydenta Dudy

Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło:Newspix.pl / Maciej Goclon / Fotonews
Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową. Planowane wydatki mają wynieść 521,8 mld zł. Dochody są szacowane na 491,9 mld zł.

Ustawa budżetowa na 2022 rok - najważniejsze założenia

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie ok. 491,9 mld zł, a wydatki 521,8 mld zł. Maksymalny deficyt ustalono na 29,9 mld zł. Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 453,7 mln zł, dochody niepodatkowe – 35, 2 mln zł. Podobnie jak w latach ubiegłych, najbardziej wydajnym źródłem dochodów podatkowych są podatki pośrednie. Ponadto ustawa budżetowa na 2022 r. zakłada:

  • zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 5,75 proc. PKB
  • środki na kluczowe programy społeczne, takie jak „Rodzina 500+”, „Dobry Start”, czy wprowadzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego
  • 2,2 proc. PKB na obronność
  • zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa

Ustawa budżetowa na 2022 rok - wskaźniki gospodarcze:

Ustawa budżetowa na 2022 rok zakłada, że wzrost PKB w 2022 r. ma wynieść 4,6 proc., Prognozowany w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść ok. 2,8 proc. PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6 proc. PKB.

Sejm odrzucił poprawki Senatu

Podczas posiedzenia Sejmu 27 stycznia Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do ustawy budżetowej. Posłowie byli przeciwni m.in. poprawce, zakładającej zwiększenie wydatków budżetu na 2022 roku na ochronę zdrowia o 20 mld zł i przekazanie ich na dotację podmiotową dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sejm opowiedział się również przeciw zwiększeniu o 10 mld zł zapisanych w budżecie na 2022 r. środków na transformację energetyczną. W głosowaniu odrzucono także poprawki dotyczące przesunięć w budżecie i zwiększenia wynagrodzeń dla różnych grup zawodowych, w tym poprawkę zakładającą przekazanie 6,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli.

Uznania posłów nie zyskały także pomysły przekazania dodatkowych 300 mln zł na podwyżki dla funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej oraz 390 mln zł środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji w sądach i prokuraturach.

Czytaj też:
Zamieszanie wokół RPP trwa. Po rezygnacji i tajemniczym odwołaniu głosowania czas na zupełnie nowych kandydatów

Źródło: Prezydent.pl