Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? Sprawdź możliwości
Artykuł sponsorowany

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? Sprawdź możliwości

Raport Wprost - Premie na termomodernizacje
Raport Wprost - Premie na termomodernizacje Źródło:Wprost
Wszystkich nas dotyka inflacja i kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie. Szczególnie dotkliwie odczujemy ich skutki jesienią i zimą, gdy zazwyczaj rosną rachunki za ogrzewanie. Sprawdź, co możesz zrobić, aby je zmniejszyć.

Każdy z nas może ograniczyć wydatki na ogrzewanie, rozsądnie regulując temperaturę w mieszkaniu i przestrzegając zasad dotyczących wietrzenia.

Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że nie należy wietrzyć pomieszczeń zbyt długo przy uchylonych oknach. Możemy otworzyć jedno okno na 10 minut (wietrzenie na oścież), jednak szczególnie skuteczne jest wietrzenie przez otwarcie przynajmniej dwóch okien w pomieszczeniu (wietrzenie przez przeciąg). Dzięki temu w krótkim czasie pozbędziemy się wilgoci z pomieszczenia. Nasze mieszkania powinniśmy wietrzyć trzy razy dziennie: rano, w południe i wieczorem. Regularna temperatura powinna wynosić od 19 do 20 stopni. Sprawdź tutaj, jakie jeszcze czynności spowodują, że zaoszczędzisz energię.

Poprawa efektywności energetycznej

Przede wszystkim jednak warto zadbać o to, aby budynek, w którym mieszkamy, był efektywny energetycznie. Poprawa efektywności energetycznej domów znacząco zmniejsza koszty energii i jest skutecznym sposobem na redukcję opłat związanych z utrzymaniem budynku.

Osoby, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych, powinny sprawdzić możliwość skorzystania z premii z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Fundusz pomaga inwestorom takim jak spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, a także gminy, którzy realizują przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe. W zależności od rodzaju inwestycji i inwestora możliwe są trzy formy premii: premia termomodernizacyjna, premia remontowa oraz premia kompensacyjna.

Raport Wprost - Premie na termomodernizacje

Premia termomodernizacyjna

Najpopularniejsza premia – termomodernizacyjna – pomaga w realizacji tych projektów, które między innymi zmniejszają zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

–Inwestor może sfinansować ocieplenie ścian, stropów czy fundamentów budynku, wymianę okien i drzwi. Premia obejmie również modernizację systemu ogrzewania, w tym jego zmianę na odnawialne źródła energii- mówi Przemysław Osuch, dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w BGK.

Aby otrzymać premię termomodernizacyjną, wcześniej trzeba uzyskać kredyt w banku komercyjnym lub spółdzielczym współpracującym z BGK. Kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W podstawowym wymiarze premia wynosi 16 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wzrasta do 21 proc., gdy projekt obejmuje również montaż mikroinstalacji OZE (odnawialnych źródeł energii), np. fotowoltaiki. O premię mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania czy też budynków stanowiących własność JST, służących do wykonywania przez nie zadań publicznych. Możliwość skorzystania z tej premii mają też właściciele lub zarządcy lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła.

Premia remontowa

O drugi rodzaj premii - premię remontową – można się ubiegać jedynie w przypadku budynku wielorodzinnego użytkowanego:

  • przed 14 sierpnia 1961 r. lub 
  • co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię (dotyczy to budynków, które należą do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego).

Wysokość premii remontowej stanowi 15 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego. W pewnych sytuacjach może wynieść nawet 60 proc., m.in. kiedy inwestorem jest gmina lub spółka gminna remontująca budynek komunalny. Krąg uprawnionych do otrzymania premii remontowej jest taki sam, jak w przypadku premii termomodernizacyjnej.

Premia kompensacyjna

Istnieje również możliwość ubiegania się o premię kompensacyjną, jednak, inaczej niż w przypadku poprzednich premii, może ją otrzymać tylko osoba fizyczna. Musi być właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo jego części. Co istotne, osoba, która wnioskuje o premię kompensacyjną, musi być właścicielem budynku lub jego części od 25 kwietnia 2005 roku lub otrzymać ten budynek lub tę część budynku w drodze spadku od osoby będącej w tym dniu właścicielem.

Wszyscy zainteresowani otrzymaniem premii za pośrednictwem banku udzielającego kredytu składają odpowiedni wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego. Instytucją przyznającą premię jest BGK.

Więcej informacji na temat możliwych do uzyskania premii i warunków można znaleźć na stronie internetowej BGK – www.bgk.pl.


Premie termomodernizacyjne przynoszą wymierne oszczędności, które sięgają od kilkunastu do nawet 90 proc. rocznych kosztów energii. Ponad 7 tysięcy budynków zwiększyło swoją efektywność energetyczną w ostatnich latach. Tylko w 2022 roku kolejnych 300 inwestorów jest w trakcie prac termomodernizacyjnych.
Artykuł został opublikowany w 33/2022 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego