Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Pogrzeb
Pogrzeb Źródło:Pixabay
Od października obowiązują wyższe kwoty wolne dla darowizn przekazanych na cele mieszkaniowe.

Jak czytamy w komunikacie resortu finansów, kwoty wolne od podatku w przypadku darowizn, które obdarowany przeznacza na określone w ustawie cele mieszkaniowe, wynoszą obecnie 10 434 zł zamiast dotychczasowych 9 637 zł – w przypadku limitu od jednego darczyńcy. Dodano, że limit od wielu darczyńców łącznie to 20 868 zł zamiast dotychczasowych 19 274 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wysokość podatku od spadków i darowizn nie jest stała i zależy od wartości otrzymywanego mienia oraz stopnia pokrewieństwa pomiędzy nabywcą, oraz spadkodawcą albo darczyńcą, czyli od grupy podatkowej. W rezultacie wartość podatku waha się od 3 do nawet 20 proc. Na obowiązek płacenia podatku od spadków i darowizn wpływ mają stopień pokrewieństwa oraz obowiązująca kwota wolna od podatku.

Zgodnie ze stopniem pokrewieństwa wyróżnia się trzy grupy podatkowe:

  • grupę I, obejmującą małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, pasierbów, zięciów, synowe, ojczymów, macochy, teściów i teściowe.
  • grupę II, obejmującą zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków innych zstępnych
  • grupę III, obejmującą wszystkie pozostałe osoby nieujęte w grupie 1 lub 2

Zmiany kwot wolnych

Od października kwota wolna od podatku w przypadku grupy pierwszej wynosi 10 434 zł, zamiast 9 637 zł, 7 878, zamiast 7 276 zł dla grupy drugiej, oraz 5 308 zł, zamiast 4 902 zł dla trzeciej grupy podatkowej.

Przepisy weszły w życie 13 października i nie dotyczą zobowiązań podatkowych, które powstały wcześniej.

Czytaj też:
Drastyczna podwyżka cen węgla dla elektrowni. Wzrosła niemal dwukrotnie
Czytaj też:
Wyższa kwota przychodu dla działalności bez rejestracji w 2023 roku?