Jest coraz drożej. GUS podał dane inflacyjne za październik

Jest coraz drożej. GUS podał dane inflacyjne za październik

Adam Glapiński, prezes NBP
Adam Glapiński, prezes NBP Źródło:PAP / Rafał Guz
Główny Urząd Statystyczny podał pełne dane dotyczące inflacji w październiku 2022 roku. Szybki szacunek sugerował poziom 17,9 proc.

Inflacja konsumencka wyniosła 17,9 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,8 proc.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,9 proc. (przy wzroście cen towarów – o 19,5 proc. i usług – o 13 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,8 proc. (w tym towarów – o 2,1 proc. i usług – o 0,7 proc.)” – czytamy w komunikacie.

W połowie października Główny Urząd Statystyczny przedstawił szybki szacunek inflacji, który wskazywał, że wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych sięgnęły poziomu 17,9 proc.

Projekcja inflacyjna NBP

Narodowy Bank Polski przedstawił 14 listopada najnowszą oficjalną projekcję dotyczącą inflacji, Jak wynika z raportu, inflacja ma się znaleźć w zakładanym przez Narodowy Bank Polski celu, dopiero w 2025 roku.

„W raporcie przedstawiono projekcję inflacji i PKB z modelu NECMOD stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o wysokości stóp procentowych NBP. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 21 października 2022 r. oraz informacje o planowanych zmianach legislacyjnych ogłoszonych do 7 listopada 2022 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 14,4 – 14,5% w 2022 r. (wobec 13,2 – 15,4% w projekcji z lipca 2022 r.), 11,1 – 15,3% w 2023 r. (wobec 9,8 – 15,1%), 4,1 – 7,6% w 2024 r. (wobec 2,2 – 6,0%) oraz 2,1 – 4,9% w 2025 r. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,3 – 4,9% w 2022 r. (wobec 3,9 – 5,5% w projekcji z lipca 2022 r.), -0,3 – 1,6% w 2023 r. (wobec 0,2 – 2,3%), 1,0 – 3,1% w 2024 r. (wobec 1,0 – 3,5%) oraz 1,8 – 4,4% w 2025 r”. – czytamy w raporcie.

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / GUS