NBP: wzrost PKB w 2007 r. wyniesie 6,4 proc.

NBP: wzrost PKB w 2007 r. wyniesie 6,4 proc.

Dodano:   /  Zmieniono: 
Tempo wzrostu PKB w 2007 r. wyniesie 6,4 proc., a w kolejnych latach ok. 5,5 proc. - czytamy w opublikowanym w czwartek na stronach internetowych Narodowego Banku Polskiego "Raporcie o inflacji. Lipiec 2007".

"Utrzymaniu szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce sprzyjać będzie wysoka aktywność w gospodarce światowej, a przede wszystkim utrwalanie się ożywienia gospodarczego w strefie euro, które następuje w warunkach stabilnej inflacji" - czytamy.

NBP prognozuje, że w ostatnim kwartale 2009 roku stopa bezrobocia wyniesie ok. 8 proc.

Zgodnie z raportem, dynamika inwestycji wyniesie ponad 20 proc. w 2007 r., a w kolejnych latach wyraźnie przekroczy 10 proc. Wzrostowi inwestycji sprzyjać będzie także napływ kapitału z zagranicy w formie inwestycji bezpośrednich i funduszy z UE.

"Raport o inflacji" jest dokumentem opisującym przebieg bieżących i przyszłych procesów makroekonomicznych wpływających na inflację.

pap, ss

 0

Czytaj także