Podatek od psa w górę. Szykuje się rekordowa podwyżka

Podatek od psa w górę. Szykuje się rekordowa podwyżka

Pies, zdjęcie ilustracyjne
Pies, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Super8
W 2024 roku podatek od posiadania czworonoga ma wzrosnąć o 15 proc. To największa taka podwyżka od lat. Jest jednak spora grupa właścicieli psów, która nie musi odprowadzać daniny.

Podatek od psa obowiązuje w części gmin i jest ściśle związany z inflacją, podawaną przez Główny Urząd Statystyczny za pierwsze półrocze. Według danych GUS wyniosła ona w tym roku 15 proc. Obecnie maksymalna kwota za jednego czworonoga wynosi 150,93 zł, jeśli więc doliczymy do niej wskaźnik inflacji okaże się, że gminy będą mogły w przyszłym roku podnieść opłatę do 173,57 zł.

Podatek od psa

To, że podatek będzie można podnieść, nie oznacza, że wszystkie gminy się na to zdecydują. Lokalny podatek od posiadania czworonoga na 2477 gmin pobierało w 2022 r. tylko 377.

Do 2007 roku podatek od psa był ujęty w systemie prawa podatkowego. Od 2008 roku włączono go w pakiet podatków lokalnych i dano samorządom wybór, czy pobierać go, czy nie.

Kto nie musi płacić?

Podatek od psa – poza mieszkańcami gmin, w których nie obowiązuje – nie dotyczy:

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Czytaj też:
Ile zapłacą pracodawcy za podwyżkę płacy minimalnej?
Czytaj też:
Zmiany w podatkach. Ministerstwo wycofuje się z kontrowersyjnego projektu