Wzrosną kary za zakłócanie porządku

Wzrosną kary za zakłócanie porządku

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zwalczanie wybryków chuligańskich oraz zachowań zakłócających porządek publiczny i ciszę nocną ma być bardziej efektywne - zapowiada "Gazeta Prawna".

Do Sejmu trafił właśnie projekt zmian w kodeksie wykroczeń, który zakłada zwiększenie ochrony i porządku w miejscach publicznych. Górna granica grzywny ma wynosić 15 tys. zł, a dolna 50 zł. Także wysokość orzekanej nawiązki może sięgnąć nawet 5 tys. zł.

Zmiany dotyczą też zasad karania nieletnich i umieszczania ich w zakładzie poprawczym. Odpowiedzialność przed sądem powszechnym ponosić ma sprawca, który popełni czyn zabroniony po ukończeniu 15. roku życia, a nie jak dotychczas 17.

Projekt ustawy wprowadza obostrzone sankcje za zakłócenie porządku, wywołanie fałszywego alarmu, uszkodzenie ogłoszeń i niszczenie znaków. Sąd będzie mógł dodatkowo orzekać przepadek urządzeń lub przedmiotów emitujących dźwięk, jeżeli służyły do popełnienia przestępstwa.

ab, pap

 0

Czytaj także