Gwarancje w UE zwiększą się do 100 tys. euro?

Gwarancje w UE zwiększą się do 100 tys. euro?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Do 100 tys. euro mogą się zwiększyć gwarancje dla depozytów bankowych w krajach Unii Europejskiej - poinformował doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Wojciech Kwaśniak.

Kwaśniak poinformował o unijnych propozycjach zmian w systemie gwarancji depozytów. "Propozycje zmierzają do podwyższenia gwarancji do 100 tys. euro. Proponuje się również, żeby klienci niewypłacalnych banków szybciej niż obecnie odzyskiwali swoje depozyty" - powiedział.

Znowelizowana w czwartek przez Sejm ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przewiduje podwyższenie do równowartości 50 tys. zł gwarancji dla depozytów bankowych. W piątek prezydent Lech Kaczyński zapowiedział, że podpisze nowelizację.

Kwaśniak powiedział, że fundamenty polskiej gospodarki są silne. Podkreślił, że opinię tę potwierdzają również instytucje oraz eksperci zagraniczni.

W jego opinii, obserwowany ostatnio spadek wartości złotego to efekt kryzysu węgierskiego. "Nasza część Europy postrzegana jest bowiem jak jeden rynek. W  efekcie z powodu kryzysu na Węgrzech ucierpiał również złoty. Racjonalnie nie ma  do tego powodów" - powiedział.

Zdaniem prezesa Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) Andrzeja Arendarskiego, kryzys finansowy może niekorzystnie wpłynąć na stopień wykorzystania przez nasz kraj funduszy unijnych. Arendarski powiedział podczas konferencji, że wielu drobnych przedsiębiorców obawia się trudności z uzyskaniem kredytów bankowych.

Prezes KIG wyraził pogląd, że efekty kryzysu można ograniczyć m.in. poprzez stwarzanie coraz korzystniejszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

Konferencja poświęcona była zarządzaniu ryzykiem kredytowym w czasie kryzysu na rynkach finansowych. Zorganizowała ją firma Top Consulting Conferences&Trainings, pod honorowym patronatem NBP.

ND, PAP