Rząd obradował ws. opcji walutowych

Rząd obradował ws. opcji walutowych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rada Ministrów za tydzień przyjmie harmonogram działania rządu na rzecz wyjaśniania sytuacji "opcyjnej" i pomocy firmom - poinformował premier Donald Tusk.
Pod obrady rządu nie trafił projekt resortu Waldemara Pawlaka.

Na konferencji po posiedzeniu rządu premier poinformował, że problem opcji walutowych był omawiany w poniedziałek na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz podczas wtorkowego posiedzenia rządu.

Przed posiedzeniem rządu CIR poinformował, że choć Komitet Rady Ministrów uznał rozwiązanie problemu opcji walutowych za "konieczne", to nie zarekomendował projektu ustawy w sprawie opcji walutowych pod obrady rządu.

Ministerstwo Gospodarki proponowało trzy podejścia do kwestii opcji. Pierwsze - gwarantowałoby stronom prawo do renegocjacji warunków umów w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie proponowanej przez MG ustawy, drugie - pozwalałoby na odstąpienie od umowy, a trzecie - na unieważnienie z mocy prawa umowy na opcje. Zastrzeżenia do tych propozycji zgłosiły resorty finansów, sprawiedliwości i rozwoju regionalnego.

"Ustaliliśmy z wicepremierem Pawlakiem, że nie podejmiemy żadnych działań, które przerzuciłyby na budżet, czyli na podatnika, skutków podpisanych przez firmy kontraktów" - powiedział Tusk.

Wieczorem Tusk zapewnił, że rząd szuka sposobów, aby pomóc polskim firmom. "Ale ja nie wyrażam zgody na to, ktokolwiek by to w rządzie proponował, aby przerzucać na budżet państwa odpowiedzialność za to, co się stało z tytułu podpisanych kontraktów walutowych" - oświadczył.

"Kolejka tych, którzy mają kłopoty i chcieliby, aby za te kłopoty zapłacił podatnik, ciągle rośnie. W tej kolejce do kasy publicznej ustawili się także niektórzy właściciele firm, którzy podpisali niemądre kontakty walutowe. Mim zadaniem jest chronić pieniądze podatnika i nie ulegać takim podpowiedziom w rodzaju +zróbmy ustawę, która spowoduje, że państwo przejmie na siebie odpowiedzialność za te problemy+. Do tego nie możemy dopuścić" - powiedział Tusk dziennikarzom w Sejmie.

Wcześniej na konferencji prasowej premier poinformował, że rząd "jednym głosem" doszedł do dwóch konkluzji. "Po pierwsze, w odniesieniu do spółek skarbu państwa przeprowadzimy bardzo precyzyjny audyt, żebyśmy dokładnie wiedzieli, na czym ten problem polega, kto jest odpowiedzialny za podpisanie niecelowych kontraktów" - zapowiedział Tusk. "Nie wykluczamy, że jednym z efektów przeprowadzenia tego audytu (...) będą także wnioski o charakterze prokuratorskim" - dodał.

Zapowiedział też, że za tydzień rząd przyjmie harmonogram działania na rzecz "wyjaśnienia sytuacji opcyjnej" i pomocy firmom, które podpisały z bankami umowy na opcje walutowe.

Wyjaśnił, że chodzi o pomoc prawną, organizacyjną i logistyczną wtedy, gdy firmy dotknięte skutkami opcji walutowych będą dochodziły swoich praw.

Tusk zaznaczył, że rząd szuka "właściwych instrumentów", żeby polskie firmy "w zbyt dużym stopniu" nie ucierpiały. "Choć zdajemy sobie sprawę, że część odpowiedzialności spada na lekkomyślnych prezesów lub szefów finansowych tych firm, bo podpisywali niekorzystne dla swoich przedsiębiorstw kontrakty" - zauważył.

Po posiedzeniu rządu biuro prasowe resortu gospodarki poinformowało PAP, że "na wniosek ministra Michała Boniego przyjęto konkluzje zobowiązujące KNF i odpowiednich ministrów do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków struktur opcyjnych".

Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała PAP, że - jej zdaniem - najlepszym sposobem rozwiązania problemu opcji walutowych są negocjacje banków z przedsiębiorstwami.

Komisja szacuje, że tzw. ujemna wycena instrumentów dotyczących opcji wynosi w sumie około 15 mld zł, nie jest to jednak wartość tożsama z ewentualnymi stratami, które miałyby ponieść firmy.

Własny projekt w sprawie opcji zapowiada PiS. "Jeżeli rząd nie przedstawi projektu ustawy o opcjach walutowych, PiS przedstawi własne propozycje w tej sprawie" - informowała przed posiedzeniem rządu wiceszefowa partii Aleksandra Natalli-Świat.

Kilkanaście miesięcy temu, kiedy złoty umacniał się, przedsiębiorcy sprzedający swoje usługi bądź towary za waluty obce, w obawie przed stratami, zawierali z bankami umowy dotyczące tzw. opcji walutowych. Gdy złotówka osłabła, wiele firm poniosło poważne straty.

pap, keb
 0

Czytaj także