MSP nie zgadza się na propozycję Eureco

MSP nie zgadza się na propozycję Eureco

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministerstwo Skarbu Państwa nie akceptuje propozycji ugody dotyczącej PZU w kształcie zaproponowanym przez Eureko - poinformował resort. "Podstawą ugody powinna być wartość inwestycji, rzeczywiście dokonanej przez Eureko" - podkreśla MSP.
Resort skarbu przekazał w piątek pełnomocnikom prawnym Eureko odpowiedź na zawezwania do ugody w sprawie PZU.

"MSP stoi niezmiennie na stanowisku, że zawarcie ugody z Eureko jest możliwe i proponuje inne niż przedstawione przez holenderskiego ubezpieczyciela warunki. MSP proponuje nową próbę osiągnięcia porozumienia w oparciu o rozliczenie rzeczywiście poniesionych przez Eureko nakładów" - napisano w komunikacie resortu skarbu, przesłanym w piątek PAP.

"Strona polska stanowczo odrzuca żądanie Eureko sprzedaży przez Skarb Państwa dodatkowych 21 proc. akcji PZU jako wychodzące poza treść prawnie wiążących zobowiązań wynikających z umów zawartych w 1999 i 2001 roku. MSP proponuje w zamian kompromisowe rozwiązanie, odpowiadające dotychczasowym orzeczeniom postępowania arbitrażowego. MSP konsekwentnie stoi przy tym na stanowisku, że ugoda w sporze wokół PZU jest najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich udziałowców PZU, w tym Eureko, szczególnie w dobie kryzysu finansowego" - dodano.

"Podstawą ugody powinna być wartość inwestycji, rzeczywiście dokonanej przez Eureko. MSP zwraca się tym samym do Eureko o przedstawienie nakładów, jakie Eureko poniosło w związku z zawartymi umowami. Skarb Państwa jest gotów do zwrotu wartości realnie dokonanej inwestycji wraz ze stosownymi odsetkami" - czytamy.

MSP pozytywnie ocenia "kilka aspektów propozycji Eureko".

"MSP docenia to, że Eureko zdecydowało się na uznanie właściwości polskiego sądu w toczącym się sporze. Skarb Państwa pozytywnie przyjmuje też deklarowaną gotowość Eureko do rezygnacji z domagania się w postępowaniu arbitrażowym odszkodowania w wysokości 35,6 miliarda złotych, a także gotowość Eureko do sprzedaży 10 proc. udziałów PZU w ofercie publicznej" - napisano.

"Oferta taka musiałaby jednak odbyć się w terminie korzystnym dla PZU i jego akcjonariuszy i wiązać się ze zobowiązaniem Eureko do nie zwiększania swojego zaangażowania w PZU. Jednym z celów takiej oferty publicznej byłoby też stworzenie Eureko możliwości sprzedaży akcji PZU także przez giełdę" - dodano.

"Skarb Państwa wyraża nadzieję, że przyjęcie powyższego kompromisowego stanowiska pozwoliłoby na zakończenie, na niekrzywdzących dla żadnej ze stron i racjonalnie uzasadnionych zasadach, trwającego przez ostatnie lata sporu" - podkreśla resort skarbu.

Eureko potwierdziło w piątek PAP, że otrzymało odpowiedź MSP na propozycję ugody ws. PZU. Przedstawiciele Eureko nie chcą jednak na razie komentować propozycji MSP.

W połowie stycznia Eureko złożyło do Sądu Rejonowego w Warszawie "zawezwanie do próby ugodowej" z MSP. 16 stycznia grupa przekazała MSP kopię złożonego do sądu pisma. Rozprawę warszawski Sąd Rejonowy wyznaczył na 19 marca.

Między Eureko i resortem skarbu trwa wieloletni konflikt, dotyczący realizacji umowy prywatyzacyjnej PZU z 1999 r., m.in. w kwestii giełdowego debiutu i kupna kolejnego pakietu 21 proc. akcji ubezpieczyciela.

Szkody poniesione z tytułu niewykonania umowy prywatyzacji PZU Eureko oszacowało na ok. 35,6 mld zł, nie licząc kosztów postępowania i ewentualnych należnych odsetek.

Do Skarbu Państwa należy 55,09 proc. akcji PZU, a do Eureko 33 proc. minus jedna akcja. Pozostali akcjonariusze mają 12,8 proc. akcji PZU.

pap, keb

 

Kartka dla Waldka – blogerzy komentują aferę Pawlaka

 0

Czytaj także