UOKiK chroni internautów

UOKiK chroni internautów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał dwóch lokalnych dostawców usług internetowych ze Śląska za stosowanie w umowach z klientami niedozwolonych i niekorzystnych dla nich klauzul. Za naruszenie interesów konsumentów prezes Urzędu nałożyła na zabrzańską firmę S-COM karę w wysokości 2615 zł, natomiast kara dla bytomskiej firmy Inter-PC wyniosła 2854 zł.
Chodziło m.in. o zapisy w umowach z klientami o braku odpowiedzialności finansowej przedsiębiorców wobec klientów, jeśli w ciągu miesiąca przerwy w łączności będą mniejsze niż np. 36 godzin lub trzy dni robocze. Jeden z dostawców zapisywał też w umowach, że wystarczająco poinformuje o zmianie ceny abonamentu, jeśli uczyni to - zamiast na piśmie - na swojej stronie internetowej.

Płacisz - nie wymagaj

Ukarany dostawca internetu z Zabrza zapisał w umowie m.in., że nie odpowiada finansowo wobec klientów za przerwy trwające w ciągu miesiąca łącznie krócej niż 36 godzin. UOKiK nakładając za to karę podkreślił m.in., że w takich sytuacjach przedsiębiorca pobiera opłatę także za czas, w którym faktycznie nie wykonuje określonej w umowie usługi.

Inne postanowienie przyznawało zabrzańskiemu dostawcy internetu prawo do rozwiązania umowy i odłączenia od sieci w razie, gdyby klient spóźniał się z zapłatą, a jego klienci zostali przy tym pozbawieni prawa do jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionych opłat - nawet w przypadku, gdyby należał im się ich zwrot.

Zakazane klauzule

Dostawca internetu z Bytomia zapisał natomiast w swoich umowach, m.in. brak własnej odpowiedzialności za przerwy w łączności trwające łącznie krócej niż trzy dni robocze. Zaznaczył też, że o zmianie ceny abonamentu będzie informował jedynie na swojej stronie internetowej.

Według UOKiK, taki sposób informowania nie gwarantuje, że klienci dowiedzą się o zmianach - informacje tego typu powinni więc otrzymywać na piśmie. Urząd podkreślił także, że zmiana ceny usługi, jest jedną ze zmian istotnych warunków umowy - klient powinien mieć więc w takiej sytuacji zapewnione prawo do jej wypowiedzenia.

Zakwestionowane postanowienia znajdują się w tzw. rejestrze klauzul niedozwolonych. Jeśli przedsiębiorcy mimo to je stosują, UOKiK może wszcząć postępowanie i ew. nałożyć na nich karę w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu. Obecnie w rejestrze zawierającym ponad 1650 niedozwolonych klauzul, 90 dotyczy bezpośrednio usług internetowych.

PAP, arb