Balcerowicz: kupno Energi przez PGE będzie szkodliwe

Balcerowicz: kupno Energi przez PGE będzie szkodliwe

Dodano:   /  Zmieniono: 2
fot. Wikipedia
Kupno Energi przez PGE to szkodliwa transakcja i nie należy jej przeprowadzać - twierdzi prof. Leszek Balcerowicz. Jego zdaniem, doprowadziłoby to do ograniczenia konkurencji i mogłoby zaowocować podwyżkami cen energii.
- Minister skarbu państwa, wbrew wielokrotnym protestom prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zdecydował, że Polska Grupa Energetyczna (PGE) kupi Energę. Nowy koncern produkowałby ponad 40 proc. energii elektrycznej w kraju, panując nad więcej niż 40 proc. jej dystrybucji. Konkurencja na rynku energetycznym zostałaby ograniczona. Z reguły prowadzi to do podwyżek cen, co  obciążyłoby budżety domowe milionów rodzin - uważa Balcerowicz.

Resort skarbu podjął w środę decyzję o parafowaniu umowy zbycia akcji spółki Energa na rzecz PGE. PGE zaoferowało za pakiet 84,19 proc. akcji Energi ponad 7,5 mld zł. Grupa chce w grudniu br. podpisać umowę. Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel powołując się na analizy Urzędu wskazuje, że ewentualne połączenie PGE i Energi doprowadzi do zbytniej koncentracji na rynku energii elektrycznej i pogorszenia sytuacji odbiorców końcowych.

Balcerowicz wyraził też sprzeciw wobec "nacisku premiera na prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za  przeciwstawianie się tej transakcji". - Wzywam rząd do poszanowania zasad nowoczesnego podziału władzy i  powstrzymania się od wywierania wpływu na niezależny organ regulacyjny - stwierdził Balcerowcz.

Tydzień temu premier Donald Tusk powiedział, że konkurencja w  energetyce jądrowej ma charakter ponadregionalny, wręcz globalny i dlatego będzie przekonywał prezes UOKiK, "aby patrzyła na kwestię planów PGE wobec Energi także z tego punktu widzenia - interesów Polski na  arenie globalnej gry interesów energetycznych". W ocenie premiera, a także m.in. ministrów skarbu i  gospodarki, zakup przez PGE Energi umożliwi przeprowadzenie planu budowy energetyki jądrowej w Polsce. PGE planuje budowę dwóch elektrowni jądrowych o mocy około 3000 MW każda. Spółka chce włączyć w ten projekt Energę.

pap, ps
 2

Czytaj także