Boni: trzeba inaczej dzielić dochody państwa

Boni: trzeba inaczej dzielić dochody państwa

Dodano:   /  Zmieniono: 5
fot. Wikipedia
Myśląc o rozwoju Polski, nie powinniśmy obniżać wydatków publicznych w relacji do PKB. Należy jednak inaczej dzielić dochody państwa - powiedział minister Michał Boni.
Boni podkreślił, że więcej wydatków niż dotychczas należy przeznaczać na naukę, badania, inwestycje, a w mniejszym stopniu na  "prosty transfer społeczny, który utrzymuje duże grupy społeczne w  formie zasiłków". Zaznaczył, że nie chodzi tylko obniżanie tych zasiłków, ale o tworzenie nowych warunków dla życia ludzi. - Jeżeli dziś 37 proc. mieszkańców wsi, ma źródło dochodów w  transferach społecznych(różnych zasiłkach - red.), to sytuacja jest absurdalna. Podstawowym strumieniem dochodów dla rodzin powinna być bowiem praca -  powiedział Boni. Dodał, że oznacza to, iż trzeba myśleć o modernizacji polskiej wsi.

Minister wskazał m.in. na: potrzebę informatyzacji, skracanie dystansu między wsią a miastem przez budowę lepszej infrastruktury drogowej i kolejowej, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, rozwijanie nowoczesnego biznesu spożywczego na wsi. Boni zauważył, że w końcu lat 90-tych na wsi mieszkało 1,5 proc. ludzi z wyższym wykształceniem. Dziś jest to prawie 8 proc. - Nawet jeżeli są to ludzie, którzy zmieniają tylko miejsce zamieszkania, to ich oddziaływanie i promieniowanie jest już bardzo silne - dodał.

Zdaniem Boniego, w najbliższych latach trzeba istotnie zwiększać nakłady na edukację, przede wszystkim na nauki matematyczne, przyrodnicze, techniczne. "To właśnie tutaj rozgrywa się współczesna walka o prymat w świecie gospodarki" - powiedział. Zauważył, że w Polsce te dziedziny nauki są szczególnie zaniedbane.

Boni zaznaczył, że najważniejszym wyzwaniem dla Polski na  najbliższe 2 do 5 lat jest pogodzenie stabilizacji sytuacji w finansach publicznych z potrzebami rozwojowymi kraju. Podkreślił, że wymaga to np. redukcji różnych wydatków państwa, poprawienia efektywności funkcjonowania państwa, które mogą pozwolić zaoszczędzić od ok. 7,5 do ok. 15 mld zł, co stanowi od 0,5 do 1 proc. PKB. - Konieczne będzie przyjrzenie się, jakie są dochody do budżetu państwa. Czy są na takim poziomie, który nas satysfakcjonuje, jeżeli chodzi o ściągalność - powiedział Boni.

pap, ps

 5

Czytaj także