Więcej wolnego dla ojców adopcyjnych

Więcej wolnego dla ojców adopcyjnych

Dodano:   /  Zmieniono: 
- Ojcowie adopcyjni będą mogli skorzystać z urlopu ojcowskiego także po ukończeniu przez dziecko 12. miesiąca życia - zakłada przedłożona przez rząd nowelizacja Kodeksu pracy, którą w czwartek jednogłośnie przyjął Sejm.
Obecnie Kodeks pracy przyznaje prawo do urlopu ojcowskiego pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, będącemu zarówno ojcem biologicznym, jak i ojcem adopcyjnym dziecka. Tygodniowy urlop (od 2012 r. będą to dwa tygodnie) można jednak wykorzystać zanim dziecko ukończy 12. miesiąc życia.

Oznacza to, że w praktyce ojciec adopcyjny dziecka może nie mieć możliwości skorzystania z tego urlopu, bo procedura sądowa związana z  uzyskaniem prawomocnego postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka może być długotrwała i  skończyć się po ukończeniu przez nie pierwszego roku życia. Ojcowie adopcyjni nie mają też możliwości skorzystania z urlopu, gdy przysposobili dziecko starsze niż rok.

Według rządowej propozycji, prawo do urlopu ojcowskiego przysługiwałoby pracownikowi - ojcu adopcyjnemu dziecka, w okresie 12 miesięcy, ale liczonych od dnia uprawomocnienia się postanowienia o adopcji dziecka. Nie dłużej jednak, niż do  ukończenia przez dziecko siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - nie dłużej niż do 10. roku życia.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2011 r. Za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się w czwartkowym głosowaniu 365 posłów. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

zew, PAP

 0

Czytaj także