Ustawa o pomostówkach nie jest sprzeczna z konstytucją

Ustawa o pomostówkach nie jest sprzeczna z konstytucją

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. Wikipedia)
Trybunał Konstytucyjny uznał w czwartek, że ustawa o emeryturach pomostowych nie jest sprzeczna z konstytucją. Część zarzutów zawartych w skardze OPZZ Trybunał uznał za bezzasadne, a część z nich umorzył.
Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał skargę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych. Zdaniem związkowców narusza ona konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa.

Ustawa o emeryturach pomostowych weszła w życie 1 stycznia 2009 r. Wynika z niej, że na wcześniejszą emeryturę (kobiety w wieku 55 lat, zamiast 60 lat, a mężczyźni w wieku 60 lat, zamiast 65 lat) mogą odejść osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które przepracowały co najmniej 15 lat w tzw. szczególnych warunkach lub  wykonywały tzw. prace o szczególnym charakterze.

W skardze do Trybunału OPZZ wskazało, że przepisy ustawy o emeryturach pomostowych w nieuzasadniony sposób różnicują sytuację prawną pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o  szczególnym charakterze. Jako przykład różnic OPZZ podaje kierowców.

zew, PAP

 0

Czytaj także