Nowe zasady opodatkowania armatorów statków morskich

Nowe zasady opodatkowania armatorów statków morskich

Dodano:   /  Zmieniono: 
Armatorzy eksploatujący morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej będą płacili od swoich dochodów zryczałtowany podatek tonażowy - wynika z przyjętych we wtorek przez rząd założeń do projektu nowelizacji ustawy o podatku tonażowym i ustawy o PIT.
Jak wynika z komunikatu CIR, projekt nowelizacji dostosowuje polskie przepisy do decyzji Komisji Europejskiej z 2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce.

Nowe przepisy wprowadzają zmiany, które będą regulować opodatkowanie podatkiem tonażowym niektórych dochodów osiąganych przez armatorów, eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej. Ma to zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki morskiej, ponieważ podatek tonażowy jest uproszczoną (zryczałtowaną) formą opodatkowania i dlatego jest bardziej przyjazny przedsiębiorcom. Armator nie będzie natomiast mógł odliczać od podatku tonażowego składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Z podatku tonażowego będą mogły korzystać podmioty zarządzające statkami, także od strony technicznej oraz załogą statku. W przypadku podmiotów zarządzających statkami, zarządzanie to musi być prowadzone z terytorium Unii Europejskiej, a podmioty zarządzające powinny zatrudniać do pracy na lądzie i na statkach głównie obywateli UE. Przedsiębiorca, który zechce stosować podatek tonażowy będzie musiał zadeklarować taki zamiar na 10 lat.

pap, ps

+
 0

Czytaj także