Samorządy będą płacić za długi szpitali

Samorządy będą płacić za długi szpitali

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przekształcenie szpitala w spółkę, albo pokrywanie jego długów - taką alternatywę stawiają przed samorządowcami posłowie (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Samorządy, które nie przekształcą szpitali w spółki, będą musiały pokrywać ich ujemne wyniki finansowe - zakłada ustawa o działalności leczniczej dotycząca funkcjonowania szpitali, którą uchwalił Sejm. To jedna z kluczowych ustaw rządowego pakietu zdrowotnego. Za przyjęciem ustawy głosowało 251 posłów, przeciwko: 173 posłów, od głosu wstrzymało się czterech. Sejm nie poparł wniosku PiS, który domagał się odrzucenia ustawy.

Poparcie posłów uzyskała także poprawka, która umożliwia pracę pielęgniarek w szpitalach na podstawie umów cywilno-prawnych, czyli kontraktów. Pielęgniarki zrzeszone w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pielęgniarek i Położnych protestowały w Sejmie przeciwko takiemu rozwiązaniu. W ramach protestu od 17 marca okupują sejmową galerię.

Ustawa o działalności leczniczej dotyczy funkcjonowania szpitali, nie zakłada obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki. Jednak zgodnie z nowymi przepisami, samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego, w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala. Nowe szpitale będą mogły być tworzone tylko jako spółki.

W ustawie zachowano przywileje dotyczące czasu pracy pracowników medycznych. Wyjątkiem jest rezygnacja ze skróconej normy czasu pracy dla pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej lub prosektoriów. Czas pracy m.in. radiologów i fizykoterapeutów zostanie wydłużony dopiero po trzyletnim okresie przejściowym, czyli od 1 maja 2014 r.

PAP, arb