Polacy o gospodarce: jest gorzej

Polacy o gospodarce: jest gorzej

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Najgorzej polską gospodarkę oceniają mieszkańcy dużych miast (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Najlepiej polską gospodarkę oceniają mieszkańcy średnich miast, najgorzej - mieszkańcy dużych miast i wsi - wynika z sondażu TNS OBOP. Badanie wskazuje również na przewagę pesymistów nad optymistami i pogorszenie się nastrojów w ostatnim kwartale.
Zawarte w sondażu wskaźniki oparte są na skali od 0 do 200, gdzie 0 pkt. oznacza skrajny pesymizm a 200 pkt. - skrajny optymizm. W pierwszym kwartale 2011 r. wskaźnik nastrojów ekonomicznych wyniósł 94 pkt. W porównaniu z poprzednim kwartałem spadł o 6,6 pkt., a w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku - o 8,3 pkt.

Z badania wynika, że stosunkowo najlepsze nastroje panują wśród mieszkańców miast liczących od 20 do 100 tys. mieszkańców - wskaźnik wyniósł tam 99,3 pkt., czyli odsetek optymistów niemal dorównał odsetkowi pesymistów. Zdecydowanie najgorsze nastroje panują w największych miasta, liczących powyżej 500 tys. mieszkańców (85,7 pkt.) i na wsi (92,1 pkt.). TNS OBOP zauważa też, że wartość wskaźnika zmniejsza się wraz z wiekiem badanych: od 102,6 pkt. wśród 15-19-latków do 86,2 pkt. wśród respondentów starszych niż 60 lat.

OBOP zwraca też uwagę, że oceny gospodarki były tym lepsze, im większe jest zainteresowanie respondentów polityką. Wskaźnik sięgał od 89,7 pkt. wśród osób w ogóle niezainteresowanych polityką do 105,3 pkt. wśród deklarujących, że są bardzo nią zainteresowane.

PAP, arb
+
 2

Czytaj także