Zawiesiłeś działalność? Płać

Zawiesiłeś działalność? Płać

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
- Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości - wyjaśnił w odpowiedzi na interpelację wiceminister finansów Maciej Grabowski. Firma, która zawiesi działalność, może jednak liczyć na niższe stawki.
Wiceminister Grabowski przypomniał w odpowiedzi na interpelację, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej dopuszcza zawieszenie wykonywania przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Zawieszenie oraz wznowienie działalności następuje na wniosek przedsiębiorcy. Według resortu finansów, wprowadzenie takiej możliwości to przejaw realizacji zasady wolności gospodarczej, wynikającej z Konstytucji RP.

Zawieszenie nie ma znaczenia

Ministerstwo zwraca uwagę, że podatek od nieruchomości wiąże się z posiadaniem określonego majątku, a podstawę opodatkowania stanowi (z wyjątkiem budowli) powierzchnia gruntów i budynków. Nie ma znaczenia, jak intensywne jest gospodarcze wykorzystywanie tych nieruchomości i jakie przynosi efekty ekonomiczne. "W okresie niewykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej grunty, budynki i budowle nadal pozostają w jego posiadaniu, a czasowe ich niewykorzystywanie lub zawieszenie działalności nie ma znaczenia dla zasadności opodatkowania tych składników majątku stawkami właściwymi dla przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej" - napisał wiceminister Grabowski.

Samorządy mogą zwalniać

"Z tych też względów przepis art. 14 ust. 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie może stanowić podstawy zawieszenia wykonywania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych" - zaznaczył minister. Dodał, że obowiązujące przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidują możliwość zmiany wysokości stawki podatku od nieruchomości dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania – również w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Uprawnienia w tym względzie przysługują radzie gminy. Samorządy mogą też zwolnić niektóre przedmioty z podatku od nieruchomości, w tym np. w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Grabowski zaznaczył ponadto, że zawieszenie działalności powoduje, że budynki mieszkalne lub ich części, które przed zawieszeniem objęte były stawką dla obiektów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, mogą być objęte niższą stawką.

Podatek rolny i leśny

Zmiana zasad opodatkowania nastąpi także w przypadku posiadanych przez firmę użytków rolnych (lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych) i lasów, zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza i leśna. "Zawieszenie działalności gospodarczej spowoduje objęcie tych gruntów podatkiem rolnym lub leśnym na zasadach określonych w ustawach" - zaznacza resort finansów.

zew, PAP

 0

Czytaj także