Pawlak: trzeba przełożyć reformę emerytalną

Pawlak: trzeba przełożyć reformę emerytalną

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Waldemar Pawlak (fot. PAP/Leszek Szymański)
Ministerstwo Gospodarki proponuje odłożenie rozpoczęcia podwyższania wieku emerytalnego, resort rolnictwa chce dodatkowych uprawnień dla kobiet wychowujących dzieci, a Ministerstwo Sprawiedliwości - wyłączenia z projektu zmian emerytalnych regulacji dotyczących sędziów.
Opinie ministerstw związane są z trwającymi do połowy marca konsultacjami społecznymi i międzyresortowymi dotyczącymi przygotowanego przez resort pracy projektu podwyższającego wiek emerytalny do 67 lat i  zrównującego go w przypadku kobiet i mężczyzn. Zmiany takie zapowiedział premier Donald Tusk.

Wicepremier Waldemar Pawlak napisał w opinii do projektu, opublikowanej na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji, że "w świetle głównego problemu - niekorzystnych zmian demograficznych - zasadnym wydaje się przede wszystkim stworzenie regulacji, mających na celu kreowanie zachęt do zwiększenia liczby urodzeń".

"Dłuższy wiek emerytalny to większe bezrobocie"

Pawlak wskazał, że rozwiązaniem takim mogłoby być np. zaliczenie do okresu składkowego urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego lub też określenie niższego wieku emerytalnego dla kobiet, które wychowały dzieci.

"Aktualnie w sytuacji bezrobocia problemem jest nie tyle brak siły roboczej, podkreślany w treści uzasadnienia (do projektu - red.), lecz zbyt mała ilość miejsc pracy. Przedłużenie wieku emerytalnego może nasilić zjawisko bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy" - napisał Pawlak.

"Sytuacja powinna skłaniać do odłożenia reformy"

"Należy zauważyć, że prognozy dotyczące stopy bezrobocia zmieniają się na niekorzyść. W 2010 roku w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa przyjęto na 2013 r. stopę bezrobocia w wysokości 7,3 proc., w 2011 roku przy aktualizacji WPFP Minister Finansów przyjął już stopę bezrobocia na  2013 r. na poziomie 9,3 proc., zaś na 2014 r. - 8,5 proc. W grudniu 2011 roku w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. przyjęto stopę bezrobocia na 2013 r. na poziomie 11,8 proc., zaś na 2014 r. - 11 proc. Obecna niestabilna sytuacja na rynku pracy powinna skłaniać do odłożenia w czasie rozpoczęcia wydłużania wieku emerytalnego" - napisał Pawlak.

Pawlak napisał ponadto, że jest za ograniczeniem podwyższania wieku emerytalnego do dwóch lat dla kobiet i mężczyzn w perspektywie do 2020 r., co - jego zdaniem - złagodzi negatywne konsekwencje społeczno-gospodarcze wobec projektowanych zmian.

Więcej pracy, mniej emerytury

Zgodnie z projektem opublikowanym w połowie lutego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, od 2013 r. co cztery miesiące wiek emerytalny podwyższany byłby o kolejny miesiąc. Oznaczałoby to, że z  każdym rokiem na emeryturę przechodzić będziemy o trzy miesiące później. W ten sposób poziom 67 lat w przypadku mężczyzn osiągnięty zostanie w roku 2020, a kobiet - w 2040 r.

zew, PAP

 2

Czytaj także