Prywatyzacja giełdowa za ponad 30 mld

Prywatyzacja giełdowa za ponad 30 mld

Dodano:   /  Zmieniono: 
CIR informuje, że sprywatyzowano 562 spółki, fot. PAP/Paweł Supernak
Przychody z prywatyzacji wyniosły pod koniec 2011 r. ponad 13 mld zł wobec planowanych na ten rok 15 mld zł - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

Dochody z dywidend od spółek nadzorowanych przez ministra skarbu wyniosły 5,147 mld zł wobec planowanych 3,3 mld zł. Jak poinformowało we wtorek CIR, Rada Ministrów przyjęła informację o  realizacji „Planu prywatyzacji na lata 2008-2011" w 2011 r.

CIR podało, że w 2011 r. objęto przekształceniami własnościowymi 304 spółki z udziałem Skarbu Państwa. Sukcesem zakończyła się prywatyzacja 171 spółek, a ponad połowę sprzedanych firm stanowiły podmioty z  większościowym udziałem Skarbu Państwa. Prywatyzacją pozagiełdową, tzw. branżową, objęto 263 spółki z udziałem Skarbu Państwa. Najczęściej stosowanym trybem prywatyzacji pozagiełdowej było zbycie w trybie aukcji ogłoszonej publicznie.

Sprzedaż akcji PKO BP odłożona

"Prywatyzacja giełdowa w 2011 r. miała największe znaczenie pod  względem wielkości przychodów oraz liczby inwestorów indywidualnych. Zrealizowano 7 projektów giełdowych, w tym przeprowadzono pierwsze oferty publiczne 2 spółek: Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA i Banku Gospodarki Żywnościowej SA. W ramach ogólnej wartości debiutów na GPW w  2011 r. na kwotę ponad 8,53 mld zł – ponad 66 proc. to wartość oferty publicznej spółek z udziałem Skarbu Państwa" - napisano w komunikacie CIR.

Dodano, że w drugim półroczu 2011 r., w związku ze spadkami na  rynkach kapitałowych, odłożono w czasie realizację niektórych projektów prywatyzacyjnych, np. sprzedaży kolejnego pakietu akcji PKO BP.

CIR poinformowało też, że w zeszłym roku przekazano nieodpłatnie na  rzecz jednostek samorządu terytorialnego udziały Skarbu Państwa w 15 spółkach, głównie przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej. "Na koniec grudnia ub.r. proces nieodpłatnego udostępniania akcji pracownikom prywatyzowanych podmiotów dotyczył 1 036 spółek Skarbu Państwa i objął 1,9 mln osób, które nabyły 1,9 mld sztuk akcji/udziałów o  wartości nominalnej 6,2 mld zł" - napisano.

Ponad 30 mld zł z prywatyzacji

Jak poinformowało CIR, w całym okresie obowiązywania planu prywatyzacji 2008-11 zrealizowano 1331 projektów prywatyzacyjnych dla  763 spółek, czyli objęto działaniami prywatyzacyjnymi ponad 95 proc. spółek wskazanych w dokumencie. "Sukcesem zakończono procesy prywatyzacyjne dla 562 spółek, co stanowi 74 proc. wszystkich podmiotów objętych przekształceniami. Łączna wysokość przychodów z prywatyzacji wyniosła 43,926 mld zł, czyli 32 proc. przychodów uzyskanych w całym okresie polskiej transformacji" - napisało CIR.

CIR poinformowało również, że przychody z prywatyzacji giełdowej przekroczyły 31,1 mld zł. Dochody z dywidend od spółek nadzorowanych przez ministra skarbu państwa wyniosły mniej więcej 20 mld zł.
 0

Czytaj także