Fitch: prognozy gospodarcze rządu Tuska są błędne

Fitch: prognozy gospodarcze rządu Tuska są błędne

Dodano:   /  Zmieniono: 2
- - Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że w 2011 r. skończył się cykl wzrostu długu w relacji do PKB i zaczął się okres, kiedy dług w relacji do PKB zaczyna spadać - mówił minister finansów Jacek Rostowski (fot. PAP/Jacek Turczyk)
Zakładane w 2012 r. zacieśnienie fiskalne jest uwzględnione w obecnej ocenie polskiego długu i wspiera polski rating - ocenił Matteo Napolitano, dyrektor z agencji Fitch. Agencja prognozuje jednak, że relacja długu publicznego i deficytu fiskalnego do PKB będzie się obniżała wolniej, niż przewiduje to rząd.

"Obecne prognozy Fitch zakładają, że relacja deficytu do PKB obniży się, choć nie tak szybko, jak przewiduje rząd. Ponadto przewidujemy, że relacja długu do PKB od 2012 r. zacznie się obniżać, choć bardziej stopniowo niż w prognozach rządu" - napisał dyrektor działu finansów publicznych agencji w komentarzu przesłanym.

Rostowski: relacja długu publicznego do PKB nie przekroczy 55 proc.

"Zakładamy, że w Programie Konwergencji Aktualizacja 2012 rząd potwierdza swoje plany średnioterminowej konsolidacji fiskalnej. To już jest uwzględnione w naszej obecnej ocenie polskiego długu i  wspiera obecny rating" - dodał.

- Przy bardzo sprzyjających warunkach już w tym roku relacja długu publicznego do PKB, według definicji krajowej, może spaść poniżej 50 proc. - mówił minister finansów Jacek Rostowski. Poinformował, że relacja długu publicznego do PKB nie tylko nie  przekroczy progu 55 proc., ale w nadchodzących latach będzie spadać

"W 2012 r. będziemy mieli dług w  relacji do PKB 50 mld zł niższy"

- Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że w 2011 r. skończył się cykl wzrostu długu w relacji do PKB i zaczął się okres, kiedy dług w  relacji do PKB zaczyna spadać. Już w 2012 r. będziemy mieli dług w  relacji do PKB o prawie 50 mld zł niższy. To spadek o całe 3 punkty procentowe - podkreślił Rostowski, prezentując "Program Konwergencji Aktualizacja 2012".

Zgodnie z aktualizacją programu konwergencji, w tym roku państwowy dług publiczny względem PKB ma wynieść 50,5 proc., w przyszłym 49,2 proc., w 2014 r. - 47,6 proc., a w 2015 r. - 47,2 proc. Licząc według metodologii unijnej poziom długu będzie nieco wyższy, choć ma spadać w podobnym tempie i wyniesie odpowiednio w latach 2012-2015: 53,5 proc., 52,5 proc., 50,6 proc., 49,7 proc.

Polska z ratingiem Fitch "A minus"

Zawarte w programie konwergencji projekcje wzrostu PKB na najbliższe lata Rostowski nazwał konserwatywnymi. - Przewidujemy w tym roku 2,5 proc. wzrostu - tak jak przewidywaliśmy w budżecie. W przyszłym roku 2,9 proc. , w 2014 r. 3,2 proc., a w 2015 r. 3,8 proc. wzrostu PKB - powiedział minister finansów. W programie konwergencji wskazano, że w 2012 r. deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 2,9 proc., w 2013 r. - do 2,2 proc. PKB, na koniec 2014 r. - do 1,6 proc. PKB, a w 2015 r. - do 0,9 proc.

Długoterminowy rating polskiego długu w walucie zagranicznej w agencji Fitch to "A minus", perspektywa ratingu jest stabilna.

sjk, PAP