Węgierski bank centralny odzyskał niezależność

Węgierski bank centralny odzyskał niezależność

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. sxc 
KE wyraziła zadowolenie z przyjęcia przez parlament węgierski zmian gwarantujących niezależność Narodowego Banku Węgier i zapowiedziała misję do Budapesztu wraz z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, aby wznowić negocjacje w sprawie 15 mld euro kredytu.
Węgierscy deputowani zatwierdzili niemal jednogłośnie wszystkie poprawki rządu do ustawy o banku centralnym uzgodnione z Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym i MFW.

- Gdy prawo to wejdzie w życie, KE jest gotowa zainicjować zamknięcie procedury o naruszenie prawa unijnego w tym względzie - zadeklarował rzecznik KE Olivier Bailly. - Komisja Europejska i MFW wkrótce rozpoczną wspólne negocjacje w sprawie programu ostrożnościowego. Wspólna misja KE i MFW do Budapesztu jest zaplanowana na 17 lipca - zapowiedział. Zastrzegł jednak, że Bruksela oczekuje od węgierskiego rządu "zaangażowania w szczery dialog polityczny", który zapewni sukces negocjacji o pomocy.

Więcej zarobią

W styczniu KE wszczęła przeciwko Węgrom trzy postępowania w sprawie naruszenia prawa unijnego: ograniczenia niezależności banku centralnego i urzędu ds. ochrony danych osobowych oraz obniżenia obowiązkowego wieku emerytalnego sędziów. Komisja później zamroziła procedurę w sprawie banku na czas negocjowania poprawek do ustawy z Budapesztem, w pozostałych dwóch sprawach pod koniec kwietnia pozwała Budapeszt przed Trybunał UE.

Węgierscy posłowie zrezygnowali z poszerzenia pięcioosobowego składu Rady Monetarnej o kolejnych członków, którzy mieli być wybierani przez parlament, obecnie zdominowany przez prawicę. Rząd zagwarantował również, że Rada nie będzie musiała składać sprawozdań ze swych posiedzeń i przedstawiciel rządu nie będzie na nich obecny. Podwyższona zostanie również wysokość uposażeń członków Rady.

EBC i MFW protestowały

Węgierscy deputowani znowelizowali rządowy wniosek w sprawie przywrócenia niezależności banku centralnego 29 maja, ale wprowadzone zmiany EBC i MFW uznały za niewystarczające do wznowienia negocjacji w sprawie pożyczki finansowej. Rozmowy zostały zawieszone w grudniu ubiegłego roku. Deputowani anulowali wtedy jedynie połączenie Narodowego Banku Węgier z Urzędem Nadzoru Finansowego (PSZAF). Nie zrezygnowali jednak z możliwości poszerzenia Rady Monetarnej i odmówili zwiększenia uposażeń kierownictwa banku.

Orban: możemy zacząć w każdej chwili

Po piątkowym głosowaniu premier Viktor Orban ocenił, że „negocjacje z MFW mogą zacząć się w każdej chwili". Jednocześnie zastrzegł, że "linia kredytowa ma być jedynie awaryjnym wsparciem finansowym dla Węgier na wypadek perturbacji w europejskiej gospodarce”.

Minister gospodarki narodowej Gyorgy Matolcsy wyraził przekonanie, że Komisja Europejska zaakceptuje przyjęte tego dnia zmiany. Nie wykluczył, że w przypadku wznowienia negocjacji Węgry otrzymają pożyczkę jesienią. Węgierskie media zwracają uwagę, że nie wiadomo, czy KE i MFW zgodzą się - mimo spełnionych warunków - na szybkie rozpoczęcie rozmów.

Negocjacje zagrożone?

Analitycy ostrzegają bowiem, że negocjacje może zablokować propozycja rządu w sprawie podatku od transakcji finansowych (FTT). Wprowadzenie podatku z dniem 1 stycznia 2013 roku ma zmusić sektor finansowy do poniesienia części kosztów węgierskiego kryzysu finansowego i ograniczyć bezrobocie.

Rząd chce, by podatek dotyczył wszystkich transakcji, w tym operacji prowadzonych przez bank centralny. Prezes Narodowego Banku Węgier Andras Simor uznał FTT za „nielegalny i niebezpieczny”, premier Viktor Orban zaznaczył z kolei, że rząd nie może uczynić wyjątku dla węgierskiego banku centralnego.

zew, PAP