Polacy zadłużeni na 37 miliardów złotych

Polacy zadłużeni na 37 miliardów złotych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przeterminowane należności Polaków wynoszą 37 miliardów złotych (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Zaległe płatności Polaków wynosiły 30 września 37,03 mld zł i były o 3 proc. większe od zarejestrowanych na koniec czerwca. Przeterminowane zadłużenie rośnie szybciej niż w pierwszej połowie roku - poinformowała w 21. raporcie InfoDług firma BIG InfoMonitor. Wiceprezes zarządu BIG InfoMonitor Marcin Ledworowski poinformował, że mimo wzrostu łącznego zadłużenia oraz liczby dłużników, dla bankowców nie są to oznaki kryzysu, bo odnotowane wzrosty nie są wyższe od tych w poprzednich miesiącach.
Z 21. edycji Raportu InfoDług wynika, że łączna liczba klientów podwyższonego ryzyka, czyli niespłacających terminowo zadłużenia przekroczyła na koniec września 2,210 mln osób. W porównaniu z końcem czerwca oznacza to wzrost o 0,9 proc. Średnia kwota zobowiązań przypadająca na jednego dłużnika wzrosła o 268 zł - do 16 715 zł.

Łączna kwota zaległych płatności Polaków we wrześniu 2012 r. wyniosła 37 mld 30 mln zł, wobec 36 mld 100 mln w czerwcu 2012 r. Około 5,8 proc. zadłużonych nie reguluje zobowiązań terminowo, ale nadal większość zaległych płatności stanowią niewielkie kwoty. - Aż 62 proc. łącznej kwoty przeterminowanych płatności to długi o wartości mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Dla niektórych jest to istotna kwota w odniesieniu do zarobków, ale znaczna część dłużników przy zwiększonej dyscyplinie budżetu domowego i sukcesywnej spłacie powinna sobie z takim zadłużeniem poradzić – wyjaśnił Marcin Ledworowski. Niesolidnych dłużników najwięcej jest na Śląsku - ponad 320 tysięcy. Najmniej osób zalegających z płatnościami mieszka na Podlasiu - ponad 46 tysięcy.

Biorąc pod uwagę liczbę niespłacających długów przypadającą na 1000 mieszkańców, najwyższe wskaźniki mają województwa zachodnie. W Zachodniopomorskiem i Lubuskiem spóźniający się dłużnicy stanowią odpowiednio 8,2 i 7,4 proc. mieszkańców. Najmniej zalegających stale z płatnościami notuje się w Podkarpackiem i Podlaskiem, jest to odpowiednio 3,3 i 3,9 proc. Średnia dla całej Polski wynosi 5,8 proc. i od czerwca wzrosła o 0,1 pkt. proc.

Z danych InfoDług wynika, że od 30 czerwca o 1,7 miliona złotych wzrosły zobowiązania największego dłużnika, mieszkańca Mazowsza. Na koniec września wyniosły one prawie 101,7 milionów złotych. Zobowiązania pierwszej dziesiątki najbardziej zadłużonych stanowią około 1 proc. łącznej kwoty zaległości.

PAP, arb
+
 0

Czytaj także