Efektywność energetyczna – wyzwania dla branży gazowej

Efektywność energetyczna – wyzwania dla branży gazowej

Dodano:   /  Zmieniono: 
Poprawa efektywności energetycznej, czyli relacji między wartością efektu użytkowego urządzenia a ilością energii zużytej przez to urządzenie, to najlepszy sposób na redukcję emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, a także realne źródło oszczędności.

Poprawa efektywności wykorzystania energii jest jednym z trzech celów przyjętych przez Unię Europejską w zakresie ochrony klimatu. W sierpniu 2011 r. weszła w życie Ustawa o efektywności energetycznej, która wdraża Dyrektywę 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług z nią związanych. Zgodnie z ustawą średnie krajowe zużycie energii finalnej, czyli wykorzystywane na potrzeby własne odbiorców końcowych, do 2016 r. powinno się zmniejszyć o dziewięć procent w stosunku do średniorocznego zużycia tej energii w latach 2001-2005. Ma się to dokonać poprzez bardziej racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią przez zużywające ją podmioty. Ustawa zakłada, że powinny być promowane projekty i inwestycje, które będą zawierały rozwiązania energooszczędne. Założeniem ustawy jest przede wszystkim wspieranie działań proefektywnościowych odbiorców końcowych. Dodatkowo mają być promowane projekty mające na celu ograniczenie strat podczas przesyłania różnych nośników energii oraz zmniejszenie potrzeb własnych wytwórców.

Białe certyfikaty

Więcej możesz przeczytać w 25/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.