GUS: Saldo handlowe Polski za rok 2013 znacznie lepsze niż w roku 2012

GUS: Saldo handlowe Polski za rok 2013 znacznie lepsze niż w roku 2012

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki polskiego bilansu handlowego za rok 2013. Saldo było ujemne, jednak niemal pięciokrotnie mniejsze.
W 2013 roku eksport w cenach bieżących wyniósł 647,9 mld zł, a import 656,1 mld zł. W porównaniu z 2012 r. eksport zwiększył się o 7,4%, a import o 1,2%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 8,2 mld zł (w 2012 roku minus 44,7 mld zł).

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 77,8 mld zł (minus 24,8 mld USD, minus 18,6 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 28,3 mld zł (minus 9,0 mld USD, minus 6,8 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi – 97,8 mld zł (31,1 mld USD, 23,4 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 102,3 mld zł (32,6 mld USD, 24,5 mld EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 81,9%. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,1% eksportu (w 2012 r. 66,9%) i 67,4% importu ogółem (odpowiednio 68,1%).

GUS