Swoboda komunikacji dziękiusługom zintegrowanym

Swoboda komunikacji dziękiusługom zintegrowanym

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wybierając dostawcę usług, właściciele firm szukają takich partnerów, którzy są w stanie świadczyć je kompleksowo.

Obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią coraz większy procent firm działających na rynku. Aby podnieść swoją konkurencyjność, a co za tym idzie – rentowność, szukają nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych, które usprawnią i ułatwią prowadzenie ich codziennej działalności. Wybierając dostawcę usług, właściciele firm szukają takich partnerów, którzy są w stanie świadczyć je kompleksowo. Dlatego, podejmując decyzję, sprawdzają, co operator ma do zaoferowania poza po łą czeniami telefonicznymi i dostępem do internetu. Zwracają uwagę na doświadczenie wybranego dostawcy w usługach dla biz nesu oraz na umiejętność konstruowania ofert elastycznych, dopasowanych do konkretnych potrzeb, gdyż ma to realny wpływ na optymalizację kosztów w firmie.

Więcej możesz przeczytać w 41/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.