Prawie jak gospodarka rynkowa

Prawie jak gospodarka rynkowa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Projekt nowej ustawy o działalności gospodarczej tylko utrwali archaiczne podziały w naszym systemie gospodarczym

Na początek mały quiz z zakresu komparatystyki jurydycznej. Tekst pierwszy: „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa”. Tekst drugi: „Podstawowym celem regulacji jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej i zagwarantowanie jej wykonywania w duchu społecznej gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej”. Teraz pytanie: który z tych tekstów powstał w kraju komunistycznym, który zaś w kraju liberalnym o gospodarce kapitalistycznej? Dla osoby orientującej się w historii polskiej przedsiębiorczości odpowiedź jest dość oczywista, bo bez trudu rozpozna początek legendarnej ustawy Wilczka z 1988 r. Drugi tekst to opis celu regulacji dla nowego projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej, czyli dzisiejszego odpowiednika sławnej ustawy.

Więcej możesz przeczytać w 1/2015 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także