Rząd likwiduje przepisy zaborców z XIX wieku

Rząd likwiduje przepisy zaborców z XIX wieku

(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Wspólnota gruntowa jako forma własności jest pozostałością po prawodawstwie zaborców – Austro-Węgier i Cesarstwa Rosyjskiego. Powstała ona w wyniku likwidacji pańszczyzny w XIX wieku.

Przepisy projektowanej ustawy określają zasady, które będą regulować stan prawny nieruchomości wykazanych w ewidencji gruntów jako wspólnoty gruntowe, które nie mają dotąd wydanych decyzji administracyjnych, określających osoby uprawnione do korzystania ze wspólnoty oraz przysługujących tym osobom (fizycznym i prawnym) wielkości udziałów.

Wspólnoty gruntowe jako takie nie zostaną zlikwidowane, jeśli o ich utrzymaniu zdecydują uprawnieni. W pierwszej kolejności – ze względu na ochronę praw nabytych – przewiduje się ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej na podstawie obecnych zasad, tj. według stanu z 1963 r. – „stara” grupa uprawnionych funkcjonująca na podstawie aktualnych przepisów ustawy. Będzie to następowało na wniosek zainteresowanych złożony do 30 czerwca 2016 r. Jeżeli nie będzie uprawnionych, o których mowa wyżej, ich ustalenie nastąpi na wniosek kolejnej grupy – „nowej” grupy uprawnionych wprowadzanych projektowaną nowelizacją ustawy. W ramach ,,nowej” grupy uprawnionymi będą osoby fizyczne lub prawne, które: posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystają ze wspólnoty gruntowej, albo zamieszkują (lub mają siedzibę) na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę (uprawnione będą również osoby fizyczne, które zamieszkują w innej miejscowości, a prowadzą gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty).

W sytuacji, gdy ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej (według opisanych wyżej zasad) nie będzie możliwe, uprawnione do nieodpłatnego nabycia na własność nieruchomości wspólnoty gruntowej będą gminy. W przypadku, gdy gmina nie złoży wniosku – nieruchomości nabędzie Skarb Państwa. Problem związany z regulacją stanu prawnego nieruchomości wspólnot gruntowych jest bardzo ważny, ponieważ aktualnie w Polsce jest około 107 tys. ha gruntów, które wpisano do ewidencji gruntów i budynków jako 5100 wspólnot gruntowych. Jednak prawie 3500 z nich nie ma uregulowanego stanu prawnego, tzn. nie ustalono w drodze decyzji administracyjnych: wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wielkości przysługujących im udziałów oraz wykazu nieruchomości wchodzących w skład danej wspólnoty gruntowej. W myśl obowiązujących przepisów, ustalenia takie dotyczą stanu faktycznego i prawnego istniejącego na 5 lipca 1963 r. Z uwagi na prawie 50-letni upływ czasu, ustalenie stanu faktycznego nie jest praktycznie możliwe. Jedynie udziałowcy 1.080 wspólnot utworzyli spółki do zarządzania nimi, w tym tylko w 1.073 spółkach powołano właściwe organy umożliwiające funkcjonowanie w obrocie prawnym. Taka sytuacja stwarza poważne trudności w zagospodarowaniu nieruchomości zaliczonych do wspólnot gruntowych. Projekt nowelizacji ustawy stanowi szansę na ostateczne uregulowanie stosunków własnościowych wspólnot gruntowych.

CIR

Czytaj także

 3
 • gośc34   IP
  Oczywiście to nie wina piszącego dziennikarza,bo ten cytuje tylko ten bolszewicki bełkot prawny z którego zawsze wynika jedno,że nic nie wynika.
  • czarnowidz   IP
   Jak długo trzeba będzie czekać na eksmisję z nieruchomości nienależnych Rosji w Warszawie? Powinni pozostawić tylko tyle metrów kwadratowych , na ilu metrach są polskie konsulaty w Rosji. Jakoś dziwnie ucichło w tej sprawie
   • aussie1inc   IP
    No i prosze, jest postep? Jest. Juz po 160 latach odpowiednie polskie wladze postanowily rozwiazac jeden z problemow. Wiec prosze sie nie denerwowac ze polskie wladze nie rozwiazaly jeszcze problemow reprywatyzacji. Jak beda pracowac rownie szybko jak w sprawie wspolnot gruntowych to maja jeszcze 135 lat.