Mieszkańcy Rosji są już ubożsi niż Kazachowie

Mieszkańcy Rosji są już ubożsi niż Kazachowie

Dodano:   /  Zmieniono: 
National Business opublikował dane, z których wynika, że pod względem PKB na głowę mieszkańca gospodarka Kazachstanu prześcignęła rosyjską już pod koniec pierwszej połowy tego roku.
Pod koniec tego roku produkt krajowy brutto Kazachstanu  wyniesie 12424 dolary na głowę, a w Rosji 11975 dolarów.  Eksperci podkreślają, że to nie efekt sukcesów gospodarczych Kazachstanu, tylko problemów Rosji. Przypominają, że Rosja ucierpiała z powodu zachodnich sankcji, niskich cen na ropę naftową oraz słabego rubla.

Sondaż: Rosjanie wolą rozwój militarny od ekonomicznego

Niezależne Centrum Lewada opublikowało wyniki sondażu, jaki przeprowadzono 19-22 czerwca tego roku wśród Rosjan. Większość ankietowanych popiera podwyższone wydatki na obronność, nawet jeżeli odbiłoby się to na ekonomii państwa, jednocześnie deklarując, że chciałaby integracji gospodarczej z Zachodem.
Rosjanie byli pytani w badaniu o to, jak oceniają sytuację gospodarczą ich kraju. 1 proc. z nich oceniło ją jako "bardzo dobrą", "dobrą" - 12 proc, "średnią" - 53 proc., "złą" - 28 proc., "bardzo złą" - 3 proc. 3 proc. badanych odpowiedziało: "Trudno powiedzieć".

Kolejne pytanie zadane w sondażu dotyczyło tego, w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem: "Rosja potrzebuje gospodarki rynkowej". 21 proc. ankietowanych odpowiedziało, że "całkowicie się zgadza", 48 proc. - "raczej się zgadza", a 13 proc. nie udzieliło odpowiedzi. 14 proc. określiło, że raczej nie zgadza się z tym stwierdzeniem, a 5 proc., że "zdecydowanie się nie zgadza".

Ponad połowa badanych odpowiedziała, że Rosja powinna wydawać więcej na obronę, nawet jeżeli wpłynie to negatywnie na rozwój gospodarczy. Z takim stwierdzeniem zgodziło się 15 proc. badanych, a 38 proc. wybrało odpowiedź: "raczej się zgadzam". 14 proc. odpowiedziało: "Trudno powiedzieć", a nie zgodziło się z taką tezą 34 proc. ankietowanych (28 proc. stwierdziło "raczej się nie zgadzam", a 6 proc. - "zdecydowanie się nie zgadzam").

Ostatnim punktem w pytaniach zadawanych ankietowanym była odpowiedź na stwierdzenie: "Dla Rosji ważna powinna być integracja gospodarcza z Zachodem". 16 proc. badanych stwierdziło, że "całkowicie się zgadza" z taką tezą, a 48 proc. - "raczej się zgadza". Sprzeciw wyraziło 21 proc. ankietowanych (18 proc. wybrało odpowiedź "raczej się nie zgadzam", a 3 proc. "zdecydowanie się nie zgadzam". 15 proc. badanych nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.

Sondaż przeprowadzono na próbie 1600 osób  w 134 miejscowościach w 46 regionach Rosji . Margines błędu nie przekracza 3,4 procent.

Niezależne Centrum Lewada opublikowało wyniki sondażu, jaki przeprowadzono 19-22 czerwca tego roku wśród Rosjan. Większość ankietowanych popiera podwyższone wydatki na obronność, nawet jeżeli odbiłoby się to na ekonomii państwa, jednocześnie deklarując, że chciałaby integracji gospodarczej z Zachodem.
Rosjanie byli pytani w badaniu o to, jak oceniają sytuację gospodarczą ich kraju. 1 proc. z nich oceniło ją jako "bardzo dobrą", "dobrą" - 12 proc, "średnią" - 53 proc., "złą" - 28 proc., "bardzo złą" - 3 proc. 3 proc. badanych odpowiedziało: "Trudno powiedzieć".

Kolejne pytanie zadane w sondażu dotyczyło tego, w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem: "Rosja potrzebuje gospodarki rynkowej". 21 proc. ankietowanych odpowiedziało, że "całkowicie się zgadza", 48 proc. - "raczej się zgadza", a 13 proc. nie udzieliło odpowiedzi. 14 proc. określiło, że raczej nie zgadza się z tym stwierdzeniem, a 5 proc., że "zdecydowanie się nie zgadza".

Ponad połowa badanych odpowiedziała, że Rosja powinna wydawać więcej na obronę, nawet jeżeli wpłynie to negatywnie na rozwój gospodarczy. Z takim stwierdzeniem zgodziło się 15 proc. badanych, a 38 proc. wybrało odpowiedź: "raczej się zgadzam". 14 proc. odpowiedziało: "Trudno powiedzieć", a nie zgodziło się z taką tezą 34 proc. ankietowanych (28 proc. stwierdziło "raczej się nie zgadzam", a 6 proc. - "zdecydowanie się nie zgadzam").

Ostatnim punktem w pytaniach zadawanych ankietowanym była odpowiedź na stwierdzenie: "Dla Rosji ważna powinna być integracja gospodarcza z Zachodem". 16 proc. badanych stwierdziło, że "całkowicie się zgadza" z taką tezą, a 48 proc. - "raczej się zgadza". Sprzeciw wyraziło 21 proc. ankietowanych (18 proc. wybrało odpowiedź "raczej się nie zgadzam", a 3 proc. "zdecydowanie się nie zgadzam". 15 proc. badanych nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.

Sondaż przeprowadzono na próbie 1600 osób  w 134 miejscowościach w 46 regionach Rosji . Margines błędu nie przekracza 3,4 procent.