Nie robić prawa na kolanie

Nie robić prawa na kolanie

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Zdjęcie ilustracyjne (fot.Magdziak Marcin/Fotolia.pl)
Stanowcze „nie” dla wyłączenia systemów trójstronnych spod maksymalnych stawek opłat interchange wyrażają kolejne organizacje – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego oraz Rada Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce.
Wszystko za sprawą poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych, w którym zawarto propozycję wyłączenia spod maksymalnych stawek opłat interchange systemów trójstronnych. W Polsce działają w ten sposób Diners Club oraz American Express, które, dzięki zaproponowanym regulacjom, mogłyby stosować nieograniczone stawki interchange dla płatności kartowych z użyciem instrumentów płatniczych z logo ich organizacji.

Dla rynku płatności bezgotówkowych mogłoby to oznaczać wzrost udziału kart o najwyższych kosztach oraz powrót do polityki budowania portfela kart opartych na instrumentach płatniczych o wysokich marżach, najbardziej korzystnych dla banków.

Tymczasem liczby wskazują na pozytywny efekt rozwoju obrotu bezgotówkowego: porównanie grudnia 2013 r. do grudnia 2014 r. wskazuje na 4% wzrost ilości kart płatniczych oraz 22% wzrost liczby terminali POS; w 2014 r. o 25% wzrosła także liczba transakcji bezgotówkowych oraz o 17% liczba akceptantów.

Zdaniem organizacji, które podpisały apel o nie wykluczanie spod maksymalnych stawek opłat interchange systemów trójstronnych, poselskie propozycje uderzają w zasady konkurencyjności na rynku opłat bezgotówkowych, bo uprzywilejowują jedynie dwie organizacje. Zwracają także uwagę, że zaproponowane regulacje odczuliby przede wszystkim przedsiębiorcy z branż turystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej, gdzie znaczna część transakcji jest realizowana właśnie za pomocą kart Diners Club oraz American Express. Dla tych przedsiębiorców oznaczałoby to istotny wzrost opłat z tytułu akceptacji tych kart.

Sygnatariusze apelu zwracają także uwagę na to, że na etapie przygotowywania regulacji zabrakło konsultacji z rynkiem. Jak napisali w oświadczeniu: „mając na uwadze publiczny apel Pani Premier o to, aby „nie robić prawa na kolanie”, wzywamy do konsekwentnej jego realizacji, poprzez niedopuszczanie do procedowania projektów aktów prawnych bez udziału adresatów podejmowanych inicjatyw legislacyjnych, jak również bez jakichkolwiek badań dotyczących możliwego wpływu proponowanych rozwiązań, zarówno na akceptantów płatności bezgotówkowych, konsumentów, jak też na sam rozwój lub potencjalne zahamowanie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce.” Musi zastanawiać okres, w którym proceduje się projekt. Projekt nie był procedowany przez Komisję Finansów Publicznych po serii negatywnych komentarzy zgłoszonych bezpośrednio po złożeniu projektu przez Poseł Krystynę Skowrońską. Proces legislacyjny został wskrzeszony w terminie pokrywającym się z  Forum Ekonomicznym w Krynicy, co jest odebrane przez zainteresowane strony jako próba obejścia ewentualnych trudności medialnych związanych z uchwalaniem szkodliwego prawa.

W środę 9 lipca br. odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

 1

Czytaj także