Terminal LNG ruszy w przyszłym roku. MSP porozumiało się z wykonawcą

Terminal LNG ruszy w przyszłym roku. MSP porozumiało się z wykonawcą

Dodano:   /  Zmieniono: 8
Budowa terminalu LNG w Świnoujściu (fot.mat.pras.)
Ministerstwo Skarbu Państwa zakończyło negocjację z wykonawcą terminalu LNG w Świnoujściu. Wykonawca zobowiązał się do zakończenia prac oraz przyjęcia pierwszej dostawy gazu do końca bieżącego roku.
Konsorcjum na czele którego stoi włoska firma Saipem zgodziło się przyjąć na siebie odpowiedzialność za proces dostawy gazu ziemnego, która posłuży do rozruchu terminalu, a także zaakceptowało wyższe kary finansowe za niedotrzymanie terminu budowy. Skarb Państwa nie zapłaci za powstanie terminalu ani złotówki więcej, aniżeli było to przewidziane w pierwotnej umowie, czyli 2,4 mld złotych. - Podpisanie aneksu do umowy na budowę terminala kończy trudne negocjacje w wykonawcą. Warunki, na które zgodziły się obie strony są dla nas dobre. Polska nie dopłaci do budowy, a jednocześnie otrzyma inwestycję spełniającą najwyższe standardy jakościowe i bezpieczeństwa, czego poświadczeniem będą wyniki zleconego dodatkowego audytu. Gwarancją dochowania wynegocjowanych terminów jest narzucenie na wykonawcę wyższych kar umownych. Dzięki Terminalowi LNG Polska będzie miała nie tylko zabezpieczenie dostaw gazu w każdych okolicznościach, ale także będzie mogła grać znaczącą rolę w stabilizowaniu dostaw gazu w regionie - powiedział Andrzej Czerwiński Minister Skarbu Państwa.

Komercyjne wykorzystywanie terminalu w Świnoujściu ma rozpocząć się w drugim kwartale przyszłego roku. - Wykonawca zapewnił wiarygodność i ostateczność terminów wskazanych w zaktualizowanym szczegółowym harmonogramie prac. Przyjął na siebie dodatkowe obowiązki oraz odpowiedzialności, w szczególności związane z dostawą LNG na potrzeby technologiczne terminalu - powiedział Jan Chadam, prezes Polskiego LNG SA.

Spółka Polskie LNG poinformowała, że do tej pory przeprowadzono niemal 50 tys. szczegółowych inspekcji i kontroli w zakresie wykonawstwa instalacji, wydanych zostało blisko 250 tys. raportów wymaganych przez przyjęty w ramach inwestycji plan kontroli jakości. Konsorcjum, w ramach kontraktu, zobowiązane jest także do uzyskania wszelkich wymaganych prawem dokumentów oraz zezwoleń na eksploatację zgodnie z polskim prawem.

MSP

 8

Czytaj także