Dwie Rady Nadzorcze w Kredyt Inkaso i spór z Best

Dwie Rady Nadzorcze w Kredyt Inkaso i spór z Best

Dodano:   /  Zmieniono: 
Paweł Szewczyk, Kredyt Inkaso S.A.
„Ostatnie wydarzenia pokazują, że Best podjął kroki, które mają na celu zdestabilizowanie sytuacji w spółce. Obszerne materiały prasowe przedstawiały sytuację po ostatniej Radzie Nadzorczej 19 lutego bieżącego roku, kiedy to doszło do spotkania prezesa Best z przedstawicielami Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso i próby nakłonienia ich do złożenia rezygnacji, co w konsekwencji umożliwiłoby Bestowi wybór nowego zarządu. Pokazuje to wyraźnie, że Best nie jest ukierunkowana na jakiekolwiek porozumienie ani z zarządem, ani z pozostałymi akcjonariuszami Kredyt Inkaso” – mówił Paweł Szewczyk, Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A., w programie Gość Rafała Irzyńskiego.

Pomiędzy Kredyt Inkaso i Best dochodzi do nieporozumień po nieudanych negocjacjach w sprawie połączenia spółek. Przypomnijmy, że Best posiada pakiet akcji Kredyt Inkaso dający blisko 33% udziałów w kapitale zakładowym. Obecnie Best stara się dowieść, że obecny przewodniczący Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso nie powinien pełnić swojej funkcji ze względu na złożoną rezygnację, która jednak została odwołana przed dotarciem do spółki. Więcej o sytuacji pomiędzy spółkami w poniższym materiale wideo.

 0

Czytaj także