PKO BP trafi na giełdę w tym roku

PKO BP trafi na giełdę w tym roku

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prospekt emisyjny PKO BP we wrześniu trafi do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, na giełdę trafi też Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, ale bez sprzedaży akcji spółki.
Podczas obrad Rady Krajowej Unii Pracy Tadeusz Soroka przedstawiał politykę prywatyzacyjną rządu.

"Ministerstwo Skarbu Państwa chce, by emisja akcji PKO BP zakończyła się w tym roku, tak by zasiliła przychody budżetu państwa. W sierpniu będzie przygotowany prospekt emisyjny, a we wrześniu zostanie przesłany do Komisji Papierów Wartościowych i  Giełd" - powiedział Soroka.

Dodał, że emisja akcji PKO BP będzie skierowana głównie do  drobnych akcjonariuszy, tak by Skarb Państwa zachował kontrolę nad bankiem. "Chcemy, by jeden akcjonariusz nie mógł posiadać więcej niż 1 proc. akcji banku. To uchroni przed groźbą jego przejęcia" -  mówił wiceminister.

Według Soroki, przy prywatyzacji banku zastosowana zostanie zmodyfikowana zasada tzw. złotej akcji. Obecnie posiadacz złotej akcji ma prawo zawetowania każdej decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy danej spółki. Propozycja Skarbu Państwa zakłada, że  posiadacz złotej akcji miałby prawo zawetowania wyłącznie decyzji w sprawach strategicznych spółki.

Jak powiedział Soroka, nowe rozwiązanie zawarto w projekcie zmiany Kodeksu spółek handlowych. Zapewnił, że jest ono zgodne z  prawem unijnym.

Soroka liczy, że prywatyzacja PKO BP przyniesie więcej niż połowę wszystkich wpływów prywatyzacyjnych planowanych na ten rok.

"Zakładamy, że będziemy szli w kierunku uzyskania wpływów z  prywatyzacji na poziomie zapisanym w ustawie budżetowej na ten rok, czyli 7 mld zł netto. Będzie bardzo trudno, ale kolanami dopychamy sprawę prywatyzacji PKO BP, bo to jest największy kawałek. Z tych planowanych 7 mld zł, z PKO BP spodziewamy się że  uzyskamy więcej niż połowę" - powiedział PAP Soroka.

Dodał, że od początku br. Skarb Państwa uzyskał ok. 1 mld zł wpływów prywatyzacyjnych. Pochodzą one z prywatyzacji, które były przeprowadzane w ubiegłym roku.

Soroka powiedział, że resort skarbu planuje wprowadzić na giełdę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), ale bez emisji akcji spółki.

"Spółka byłaby notowana na giełdzie, ale nie emitowałaby akcji. Dopiero minister skarbu decydowałby, kiedy uruchomić taką emisję. Sprzedaż akcji byłaby możliwa na początku przyszłego roku" -  wyjaśnił Soroka.

Dodał, że resort skarbu przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na doradcę prywatyzacyjnego dla PGNiG.

Wiceminister powiedział, że PGNiG jest zadłużone na ok. 5 mld zł, na co składa się dług wobec banków i wyemitowane euroobligacje, których termin wykupu wyznaczono na wrzesień 2006 roku. "Obecnie firma generuje zyski, a długi pochodzą z poprzednich lat" -  tłumaczył.

W czerwcu PGNiG informowało, że zamierza zakończyć 2004 rok zyskiem netto 397 mln zł. Po czterech miesiącach 2004 roku PGNiG zanotował 389 mln zł zysku netto. W 2003 roku zysk netto spółki wyniósł 272 mln zł.

Według Soroki, rząd założył, że prywatyzacja z zachowaniem kontroli Skarbu Państwa nad spółkami będzie dotyczyła m.in. zespołu elektrowni Bełchatów - Opole - Turów (BOT) i Banku Gospodarki Żywnościowej.

Nie zostaną natomiast sprywatyzowane takie firmy jak: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) "Przyjaźń" i Bank Gospodarstwa Krajowego.

ss, pap

+
 0

Czytaj także