Strategia energetyczna do 2040 roku na posiedzeniu rządu. Decyzja możliwa jeszcze we wtorek

Strategia energetyczna do 2040 roku na posiedzeniu rządu. Decyzja możliwa jeszcze we wtorek

Michał Kurtyka
Michał Kurtyka Źródło: Newspix.pl / Nikoff
Wszystko wskazuje na to, że Rada Ministrów przyjmie we wtorek uchwałę ws. Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Taki punkt znalazł się w punkcie obrad rządu.

Założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. zostały ujawnione we wrześniu 2020 roku. Zgodnie z zapowiedziami ministra klimatu (po rekonstrukcji rządu także ministra środowiska) Michała Kurtyki, do 2040 r. 23 proc. produkowanej energii w Polsce ma powstawać ze źródeł odnawialnych.

W projekcie ujęto też rozwiązania dla tych obszarów, w których ważną część lokalnej gospodarki stanowią paliwa kopalne. Dla nich przewidziano wsparcie zarówno z budżetu centralnego, jak i unijnego. Ten punkt jednak stoi pod małym znakiem zapytania – od tygodni trwają negocjacje górników ze stroną rządową i niewykluczone, że dojdzie do zmian w zakresie pomocy dla m.in. Śląska.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku

Dokument był dotychczas projektem, założeniem, a 2 lutego uchwałą w sprawie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (skrót: PEP2040) zajmie się Rada Ministrów. Zgodnie z zapisami z wykazu prac legislacyjnych i programowych PEP2040 zakłada m.in.:

  • nie więcej niż 56% węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.,
  • co najmniej 23% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.,
  • wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.,
  • ograniczenie emisji GHG o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.),
  • wzrost efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. (w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 r.).