Rafako i Tauron mogą jutro podpisać ugodę. Wiadomo, co ustaliły strony

Rafako i Tauron mogą jutro podpisać ugodę. Wiadomo, co ustaliły strony

Jaworzno –  blok energetyczny 910 mw
Jaworzno – blok energetyczny 910 mw Źródło:PAP / Andrzej Grygiel
Jesteśmy coraz bliżej zawarcia ugody z Rafako – przyznał prezes spółki Tauron Wytwarzanie Trajan Szuladziński. Komunikat spółki zdradza, co może się znaleźć w dokumencie.

Prezes spółki Tauron Wytwarzanie Trajan Szuladziński powiedział w rozmowie z PAP, że realne wdaje się wypracowanie umowy z Rafako do 23 marca.

– Dzisiaj podpisaliśmy kolejny aneks do porozumienia, na mocy którego firmy przedłużają okres wstrzymania wykonywania wzajemnych roszczeń co najmniej do 24 kwietnia. Rafako zobowiązało się również do przedstawienia przedłużenia gwarancji do 28 kwietnia – poinformował Szuladziński.

Spór o wykonanie bloku energetycznego w Jaworznie

Przypomnijmy, że Rafako jest wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Praktycznie od początku mają stwierdzane są nieprawidłowości w jego działaniu, a spóki przerzucają się odpowiedzialnością za ich przyczyny. Rafako przekonuje, że Tauron używał nieodpowiedniego węgla, choć dobrze wiedział, że może to uszkodzić zainstalowane w bloku systemy. Tauron odbijał piłeczkę i twierdził, że stosoany surowiec odpowiada parametrom, a blok został nieprawidłowo wykonany.

Strony rozpoczęły mediacje i przy udziale Prokuratorii Generalnej 7 lutego zawarły wstępne porozumienie. Zawarcie ostatecznej ugody miało nastąpić 8 marca, ale termin przesunięto o 2 tygodnie. W poniedziałek poinformowano o uzgodnieniu założeń do warunków ugody.

Spór Taurona i Rafako. Co przewiduje aneks do porozumienia?

We wtorkowym wieczornym raporcie bieżącym Tauron poinformował o aneksie do porozumienia z 7 lutego zawartego w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP.

Aneks przedłuża terminy wymagalności roszczeń Rafako i Taurona względem siebie (do 24 i 28 kwietnia), a także przedłuża zobowiązania stron, aby nie występować wobec siebie oraz instytucji finansujących z roszczeniami oraz powstrzymać się od składania do organów wymiaru sprawiedliwości i organów administracyjnych wniosków, zawiadomień i roszczeń do 28 kwietnia.

240 mln zł dla Taurona z tytułu nienależytego wykonania kontraktu przez Rafako

W poniedziałek poinformowano o uzgodnieniu założeń do warunków ugody. Uzgodniono, że Tauron otrzyma 240 mln zł z gwarancji bankowych z tytułu nienależytego wykonania przez raciborską spółkę kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie, z zastrzeżeniem uprzedniego osiągnięcia porozumienia Rafako z gwarantami.

Rafako wypłaci też Tauronowi łącznie ponad 65 mln zł, w tym m.in. 10 mln zł, za wzięcie odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę bloku 910 MW, a także 14 mln zł przede wszystkim za pozakontraktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową. Tauron ureguluje także płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace wedle poziomu ich zaawansowania, których łączną wartość (32,5 mln zł) odpowiada faktycznemu zaawansowaniu tych prac.

Rafako zwolni także podwykonawców ze zobowiązań, które utrudniają podjęcie współpracy z Tauronem Wytwarzanie. Strony rozwiążą kontrakt wygaszając zobowiązania kontraktowe, a Tauron zwolni Rafako ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych.

Ugoda – po jej ostatecznym podpisaniu – ma wejść w życie po spełnieniu warunków zawieszających. Należy do nich m.in. uzyskanie poprzez wszystkie strony niezbędnych zgód korporacyjnych. Dodatkowo Rafako do 24 kwietnia musi zawrzeć także porozumienie z gwarantami dotyczące bezzwłocznej wypłaty kwoty 240 mln zł na rzecz Taurona Wywarzanie.

Czytaj też:
Sasin o sporze Tauronu i Rafako: Nie widzę dobrej woli. To nie jest dobra droga
Czytaj też:
Tusk w Rafako: Jesteście potrzebni Polsce

Opracowała:
Źródło: Wprost / PAP