Dopłaty do nawadniania gospodarstw. Wydłużony termin składania wniosków

Dopłaty do nawadniania gospodarstw. Wydłużony termin składania wniosków

Wysuszanie zbiorników wodnych, zdjęcie ilustracyjne
Wysuszanie zbiorników wodnych, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Fotolia / fot. namelth
Do 20 lipca można składać wnioski w ramach programu modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania.

W ramach programu jedna osoba na jedno gospodarstwo rolne może otrzymać na operacje związane z nawadnianiem maksymalnie 100 tys. złotych. Środki te można wykorzystać na pokrycie kosztów wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, kosztów zakupu nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

„Modernizacja gospodarstw rolnych” realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który miał się zakończyć w dniu 20 kwietnia 2020 r., a został wydłużony do 20 lipca 2020 r.

Szczegóły oraz formularze znaleźć można na stronach ARiMR. Dodatkowo, pod numerem infolinii (22) 699 92 99, pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielają rolnikom oraz doradcom rolnym szczegółowych informacji dotyczących procedury uzyskania zgód wodnoprawnych.

Czytaj też:
Susza w Polsce. Jest apel ws. podlewania roślin