Dodatkowe 400 mln zł dla rolników? Rząd pracuje nad zwiększeniem puli na odszkodowania z powodu suszy

Dodatkowe 400 mln zł dla rolników? Rząd pracuje nad zwiększeniem puli na odszkodowania z powodu suszy

Kukurydza, susza, zdjęcie ilustracyjne
Kukurydza, susza, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Fotolia / AllthingsBerlin
Rząd planuje zwiększenie wydatków na pomoc dla rolników, poszkodowanych w trakcie ubiegłorocznej suszy o 400 mln zł, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

„Wysokość wydatków określonych w obowiązującej uchwale jest niewystarczająca do udzielenia pomocy poszkodowanym producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o przedmiotową pomoc” – napisano w uzasadnieniu.

Dodatkowe 400 mln zł dla rolników

Stąd planowana nowelizacja uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Ma na celu zwiększenie wydatków na ten cel o 400 mln zł.

„Powyższa kwota umożliwi wypłatę pomocy wszystkim producentom, którzy złożyli wnioski o przedmiotową pomoc” – zaznaczono.

Odszkodowania wypłacane są producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, huraganu, gradu deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objętej co najmniej 30% danej uprawy

Wiceminister rolnictwa Jan Białkowski poinformował kilkanaście dni temu, że dotychczas w ramach pomocy z powodu suszy wypłacono za ub. rok 1 243 mln zł, z czego 710 mln zł w ub. roku i 533 mln zł w tym roku.

Dodatkowo sejmowa Komisja Finansów Publicznych wyraziła zgodę na przesunięcie 676 mln zł na pomoc dla z powodu ubiegłorocznej suszy (z rezerw celowych na realizację projektów finansowych ze środków unijnych oraz ze środków na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa).

W roku ubiegłym rolnicy złożyli wnioski o odszkodowania na łączną kwotę 2,33 mld zł.

Czytaj też:
Ardanowski: Gdy słyszę, że Polska nie liczy się na arenie międzynarodowej, to ogarnia mnie pusty śmiech