Robyg odnotował ponad 35 mln zł zysku netto

Robyg odnotował ponad 35 mln zł zysku netto

Mieszkanie
Mieszkanie Źródło:Unsplash / ian dooley
Robyg odnotował 35,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 28,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 64,96 mln zł w porównaniu z 35,35 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 85,18 mln zł wobec 48,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 420,14 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 214,62 mln zł rok wcześniej.

– Grupa Robyg w H1 2018 – zgodnie z przyjętym harmonogramem przekazań lokali właścicielom – odnotowała przychody w wysokości 420,14 mln zł – co oznacza wzrost o 95,8 proc. rok do roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 35,11 mln zł, czyli o 23,5 proc. więcej wobec H1 2017. Kontraktacja w analizowanym okresie wyniosła 1516 lokali (z uwzględnieniem rezygnacji) i jest na poziomie porównywalnym H1 2017. W pierwszym półroczu 2018 spółka miała w budowie 4675 lokali i rozpoczęła sprzedaż mieszkań w 10 etapach projektów inwestycyjnych. Inwestycje w nowe grunty wyniosły 167 mln zł, dając potencjał budowy około 3680 lokali – czytamy w komunikacie.

– Celem zarządu jest utrzymanie pozycji w czołówce polskich deweloperów – w pierwszym półroczu wprowadzono do sprzedaży około 1550 lokali w Warszawie i Gdańsku. Grupa uruchamia kolejne inwestycje oraz prowadzi poszukiwania terenów pod nowe projekty – przede wszystkim umożliwiające budowę funkcjonalnych kompleksów mieszkaniowych w dobrze skomunikowanych częściach miasta. W Warszawie w pierwszym półroczu Robyg rozpoczął inwestycje w nowych dzielnicach: Włochy i Praga, trzy nowe projekty są również rozpoczynane w Gdańsku – wskazał przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

– Rok 2018 jest dla Grupy Robyg równie pracowity, co rekordowy 2017. Ostatnie dane GUS do sierpnia 2018 roku wskazują, że popyt na mieszkania nie słabnie – o ponad 7% wzrosła liczba rozpoczętych budów. Znajduje to odzwierciedlenie w danych Grupy Robyg. W pierwszym półroczu wprowadzone do sprzedaży zostało ok. 2000 lokali – dzięki czemu klienci mają dostęp do szerokiego portfolio lokali. Przekłada się to oczywiście na dobrą sprzedaż. Wyniki finansowe są zgodne z oczekiwaniami i są efektem zmniejszonej liczby przekazań w pierwszych dwóch kwartałach roku. Wynika to z przedłużających się procedur administracyjnych – jednakże ze względu na wysoką kontraktację w poprzednich kwartałach, przychody grupy na kolejne lata są zabezpieczone i spółka liczy na to, że osiągane wyniki –wraz ze zwalnianiem decyzji administracyjnych – z kwartału na kwartał będą coraz wyższe – dodał Kazanelson.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 41,36 mln zł wobec 55,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3470 lokali.

Źródło: ISBnews