Dom na zgłoszenie. Zmiany weszły w życie. Co to oznacza dla budujących?

Dom na zgłoszenie. Zmiany weszły w życie. Co to oznacza dla budujących?

Budowa domu
Budowa domu Źródło:Pixabay
3 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa umożliwiająca łatwiejszą i szybszą budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw. Skorzystanie z tej prostej ścieżki może się jednak dla inwestora okazać pułapką.

Z początkiem stycznia wchodzą w życie przepisy wprowadzone przez Polski Ład. Jedną ze zmian jest wprowadzenie przepisów składających się na tzw. dom bez pozwolenia. „Łatwiejsza budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 mkw to jeden z 10 flagowych projektów rządowego programu Polskiego Ładu”- czytamy na rządowej stronie internetowej.

Dom na zgłoszenie, czyli co?

Ustawa umożliwia szybszą i łatwiejszą budowę wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw. Obszar takich domów musi się mieścić w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa ich ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Budowa takich domów będzie mogła być realizowana w uproszczonej procedurze, tj.:

  • na podstawie ułatwionego zgłoszenia;
  • bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
  • bez obowiązku prowadzenia dziennika budowy.

Ułatwienia w procedurze zgłoszenia polegają na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej odpowiedniego zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów.

Dom bez pozwolenia – potrzebne oświadczenia

Do zgłoszenia w tym przypadku konieczne będzie dołączenie dodatkowych oświadczeń o tym, że:

  • planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;
  • inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy;
  • dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Budowa domu o powierzchni zabudowy do 70 mkw w uproszczonym trybie musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wymagać będzie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, która w tym przypadku będzie wydawana w terminie 21 dni.

Dom bez pozwolenia to iluzoryczne oszczędności

Nowe regulacje nie zakazują inwestorowi ustanowienia kierownika budowy, prowadzenia dziennika budowy lub skorzystania z uproszczonego trybu zgłoszenia, a stanowią możliwość i alternatywę, jaką inwestor będzie miał do wyboru. Wielokrotnie przywoływaliśmy opinie różnych ekspertów – od inżynierów budownictwa po architektów i prawników – że we własnym interesie inwestor nie powinien korzystać z ułatwień. Z czego wynika taka rekomendacja? Po pierwsze, kwestie bezpieczeństwa. Kierownik budowy dba o to, by budynek został wybudowany zgodnie ze sztuką i zasadami bezpieczeństwa. Jego wynagrodzenie to tak mała kropla w morzu wszystkich wydatków, jakie ponosi budujący, że rezygnacja z usług kierownika finansowo w ogóle nie będzie zauważalna. Jeśli inwestor chce szukać oszczędności, powinien rozważyć raczej wybór tańszych materiałów wykończeniowych.

Na niezatrudnianie kierownika może sobie pozwolić tylko osoba, która zna się na budowlance, np. pracuje w tej branży i jest w stanie na bieżąco reagować na to, co dzieje się na jego działce budowlanej.

Istnieje ponadto obawa, że dom wybudowany bez nadzoru kierownika w przyszłości trudniej będzie sprzedać, gdyż kupujący będzie z rezerwą podchodził do takiej oferty.

Czytaj też:
Projekty domów do 70 m kw. za złotówkę? Architekci ostrzegają