Co to jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i czym się zajmuje?

Co to jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i czym się zajmuje?

Giełda Papierów Wartościowych
Giełda Papierów Wartościowych Źródło: GPW

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest otwarte dla wszystkich osób, które interesują się rynkiem finansowym. Jest to organizacja pomagająca zrozumieć mechanizmy działania giełdy, a także wnosząca niebywałą wartość edukacyjną. Jest to Stowarzyszenie, które jest idealne zwłaszcza dla osób chcących zadbać o swoją przyszłość, emeryturę, a także chcących dowiedzieć się, jak skutecznie inwestować nadwyżki finansowe. Czym dokładnie zajmuje się SII, a także jakie działania podejmuje Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz czy warto zostać członkiem tej organizacji?

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – co to za organizacja?

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (w skrócie SII) jest to organizacja inwestorska. Jest to największa tego typu instytucja w Polsce, która działania nieprzerwanie od 2000 roku. Obecnie w jej szeregach zrzeszonych jest blisko 18 tysięcy inwestorów. Działania podejmowane przez SII mają całkowicie jawny charakter, a dodatkowo poddawane są regularnym kontrolom. Oprócz tego instytucja ta posiada komisję rewizyjną, która prowadzi nadzór nad działalnością organizacji.

Stowarzyszenie jest częścią europejskich organizacji inwestorskich. Wchodzi w skład takich instytucji jak: Euroinvestors, Euroshareholders oraz Światowa Federacja Inwestorów WFIC.

Od pewnego czasu SII działa jako organizacja o charakterze pożytku publicznego. W związku z tym zgodnie z prawem może otrzymywać jeden procent podatku dochodowego od osób fizycznych, a stowarzyszenie jest zwolnione z podatków.

Czym zajmuje się Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych?

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ma w swoim statusie zawarte kilka obszarów działalności. Jednak do głównych zadań tej organizacji należy przede wszystkim:

 • aktywne wspomaganie rozwoju inwestorów indywidualnych,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • upowszechnianie, a także ochrona praw inwestorów jako konsumentów usług świadczonych przez instytucje finansowe.

W jaki sposób SII realizuje swoje cele? Jak czytamy na oficjalnej stronie organizacji (sii.org.pl), odbywa się to poprzez różne rodzaje działań. Są to m.in. takie zadania jak:

 • pomoc w zdobyciu wiedzy i umiejętności, które umożliwią inwestorom aktywny udział w kształtowaniu rynku kapitałowego w Polsce;
 • organizowanie działań, które mają na celu sprawne funkcjonowanie rynku, a także ochronę inwestorów;
 • upowszechnianie zagadnień, które są związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego,
 • obrona interesów inwestorów indywidualnych w Polsce,
 • działanie na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu i konkurencji na rynku kapitałowym;
 • zapewnienie powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku;
 • współpraca z organami administracji publicznej, a także uczestnikami rynku kapitałowego i instytucjami w zakresie kształtowania polityki zapewniającej rozwój rynku zgodnym z interesami inwestorów;
 • działanie na rzecz powstania „klubów inwestorskich”;
 • reprezentowanie interesów inwestorów indywidualnych w postępowaniach administracyjnych i sądowych, które dotyczą rynku kapitałowego, a także wobec instytucji świadczących usługi na rzecz inwestorów;
 • zajmowanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego, a także projektów regulacji obowiązujących na rynkach zorganizowanych.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – działania realizowane bezpłatnie i odpłatnie

SII jest organizacją społeczną, co oznacza, że podejmuje działania, mając na uwadzę interes publiczny. W związku z tym, jak wskazano wyżej, wyraża swoje stanowisko w różnych sytuacjach dotyczących rynku kapitałowego i inwestorów indywidualnych, np. dotyczących zmian w prawie. Dodatkowo podejmuje działania przed organami administracji publicznej i sądami. Działa w interesie społecznym. SII w swych zadaniach kieruje się dobrem ogółu i interesem publicznym.

Stowarzyszenie realizuje bezpłatnie cele poprzez doradztwo, a także wsparcie organizacyjno-ekonomiczne. Dodatkowo prowadzi program badawczo-rozwojowych dotyczący funkcjonowania rynku kapitałowego, czy też wpływa na opinię publiczną, zajmując stanowisko w sprawach dotyczących rynku, a także prowadzi projekt „klubu inwestorów”.

Z kolei wśród zadań realizowanych przez SII odpłatnie wymienić należy działalność edukacyjną, a także szkoleniową. Udział w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych czy choćby działalność wydawniczą.

Najważniejsze inicjatywy SII

Jedną z najważniejszych funkcji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych jest działalność edukacyjna. SII stworzyło ogromną bazę wiedzy dotyczącą inwestowania. Członkowie Stowarzyszenia mogą korzystać z ponad 250 godzin materiałów wideo i setkach innych publikacji edukacyjnych.

Oprócz tego ważnym filarem działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych są konferencje. SII jest organizatorem największej konferencji inwestorskiej w Polsce, czyli „WallStreet”, która rokrocznie gromadzi ponad 1 000 osób, czy też spotkania „Profesjonalny Inwestor”. Dodatkowo organizacja stworzyła w 2020 r. targi edukacyjne Forum Finansów i Inwestycji – licznie odwiedzane przez podmioty z branży finansowej, nieruchomości, czy zajmujące się edukacją finansową.

Stowarzyszenie wydaje również własne e-czasopismo „Akcjonariusz”. To kwartalnik, który jest kierowany przede wszystkim do początkujących i średniozaawansowanych inwestorów. Czasopismo jest płatne, jednak członkowie SII otrzymują je za darmo.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych kładzie też nacisk na edukację przez doświadczenie. Dlatego też prowadzi projekty analityczne, które mają na celu wspomóc warsztat analityczny inwestorów. Członkowie SII minimum raz na tydzień mogą wziąć udział w webinarze analitycznym, podczas którego omawiana jest bieżąca sytuacja giełdowa. Stowarzyszenie prowadzi Portfel SII i na prawdziwym rachunku pokazuje, jak dobrze inwestować.

Kto może zostać członkiem SII i jak przystąpić do Stowarzyszenia?

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, nie trzeba spełniać rygorystycznych wymagań. Tak naprawdę może to być każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest zainteresowana rynkiem kapitałowym, albo chce zostać inwestorem giełdowym. Do Stowarzyszenia mogą przystąpić zarówno osoby, które zaczynają swoją przygodę z giełdą, posiadają znikomą wiedzę o rynku finansowym i dopiero mają zamiar zainwestować swoje pierwsze pieniądze. Ale także doświadczeni inwestorzy, którzy szukają rozwoju, jak i dodatkowego wsparcia analitycznego.

Aby przystąpić do SII, wystarczy wejść na stronę sii.org.pl, następnie kliknąć Zarejestruj się i wypełnić pole z danymi. Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju składki członkowskiej, a także długości jej opłacania.

Ile wynosi składka członkowska Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych?

Członkowie mają do wyboru dwa rodzaje składek – podstawową i rozszerzoną. W przypadku rocznej składki na poziomie podstawowym to we wrześniu 2022 r. wynosiła ona 199 zł. Z kolei koszt składki rozszerzonej na 12 miesięcy kształtował się na poziomie 399 zł.

Decydując się na wykupienie członkostwa na pięć lat trzeba liczyć się z kosztami 597 zł – w przypadku pakietu podstawowego, lub 1 197 zł – gdy wybierzemy wariant rozszerzony.

Jeżeli będziemy chcieli zmienić pakiet na większy w trakcie trwania wybranego wariantu, to możemy to zrobić. Wystarczy, że dopłacimy różnicę między poziomem podstawowym a rozszerzonym.

Czy warto zostać członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych?

Zapewne część osób zastanawia się, co tak naprawdę zyskujemy, dołączając do SII. Jest to szereg korzyści, które będą szczególnie ważne dla osób, które właśnie zaczynają przygodę z inwestowaniem. Udział w tym stowarzyszeniu będzie owocny dla każdego, kto jest na początkowym etapie, chce prowadzić własne przedsiębiorstwo lub dla osób, którym zależy na rozwoju i poszerzaniu swoich kompetencji i horyzontów. Dołączając do SII, otrzymujemy dostęp do wielu wartościowych materiałów edukacyjnych z zakresu giełdy i inwestowania.

Jeśli chodzi o materiały edukacyjne, to opłacając podstawową składkę, otrzymujemy kwartalnik „Akcjonariusz". Tym samym mamy ciągły dostęp do aktualnej wiedzy – możemy korzystać z artykułów, wywiadów z ekspertami, a także różnych serii edukacyjnych.

Jednak to nie wszystko, jeśli chodzi o aspekt edukacyjny. Będąc członkiem SII, otrzymujemy dostęp do specjalnego forum, przeznaczonego tylko dla osób ze Stowarzyszenia. Jest to miejsce wymiany spostrzeżeń, wiedzy i doświadczeń. Można na nim dzielić się swoimi doświadczeniami, a także rozmawiać z innymi członkami SII.

Przynależność do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oznacza również nieograniczony dostęp do nagrań wideo, kursów online na temat giełdy, a także możliwość korzystania z narzędzia AtSkaner, które jest pomocne w analizie rynku. Dzięki niemu nie przegapimy okazji inwestycyjnych, ale także wszelkich sygnałów ostrzegawczych – wystarczy włączyć indywidualne alerty.

Członkostwo oznacza również możliwość współorganizowania konferencji, jak chociażby „WallStreet” czy „Forum Finansów i Inwestycji”.

Jednak to nie wszystko, ponieważ decydując się na wariant rozszerzony członkostwa, można korzystać z jeszcze większej liczby funkcjonalności i materiałów. Przykładowo, organizowane są cotygodniowe spotkania on-line, na których analizowana jest bieżąca sytuacja na rynku. Oprócz tego członkowie uzyskują dostęp do indywidualnych konsultacji prawnych i nie tylko, które są niezwykle pomocne – zwłaszcza na początku inwestycyjnej drogi.

Czytaj też:
Zalety i wady inwestowania w obligacje – kiedy warto zainwestować swój kapitał?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także