Aukcja komornicza – jak przebiega i co to jest?

Aukcja komornicza – jak przebiega i co to jest?

Komornik
Komornik Źródło: Shutterstock / misi4sty
Aukcja komornicza to publiczna licytacja majątku osoby posiadającej niespłacone zobowiązania. Jak przebiega i kto może wziąć w niej udział?

Zapewne spotkałeś się już z pojęciem aukcji komorniczej. Na licytację wystawiane są przeróżne przedmioty należące do dłużnika – od tych mniej wartościowych przedmiotów osobistych aż po zdecydowanie dużo więcej warte samochody czy nieruchomości. Każdego roku na aukcjach sprzedaje się tysiące domów i mieszkań w atrakcyjnych cenach. Czym dokładnie jest aukcja komornicza, jak przebiega i kto może wziąć w niej udział?

Licytacja komornicza – co to jest?

Aukcja komornicza, zwana również licytacją komorniczą, to publiczna licytacja dóbr majątkowych należących do dłużnika. Jej celem jest pozyskanie środków na pokrycie długów niespłaconych przez tę osobę. Jest ona przygotowywana przez komornika, który działa w imieniu wierzyciela na mocy tytułu wykonawczego nadanego przez sąd.

Licytacja komornicza jest ostatnim etapem postępowania egzekucyjnego. Początkowo dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty, po czym ma czternaście dni na uregulowanie należności. W przypadku niezastosowania się do wezwania podejmowane są kolejne kroki związane z windykacją i działaniem komornika odpowiedniego dla danego rejonu.

Przedmiotem aukcji komorniczej mogą być wszelkie ruchomości i nieruchomości, które widnieją w zapisach Kodeksu cywilnego. Do ruchomości należą: odzież, meble, antyki i dzieła sztuki, biżuteria i zegarki, sprzęty RTV i AGD, sprzęty komputerowe, surowce, materiały przemysłowe, maszyny rolnicze i przemysłowe, łodzie, jachty, samochody, motory przyczepy i inne pojazdu. Do nieruchomości, które mogą zostać wylicytowane na aukcji komorniczej zalicza się zaś: mieszkania, domy, lokale użytkowe, miejsca postojowe i garaże, hale, magazyny i grunty.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

Mimo że aukcja komornicza jest zdecydowanie mało przyjemnym wydarzeniem dla dłużnika, który straci swoje dobra, dla innych może być świetną okazją do nabycia przedmiotów w atrakcyjnej cenie. W licytacji może uczestniczyć każdy zainteresowany – w sposób bierny. Jeśli jednak chcesz aktywnie brać udział w licytacji przedmiotu, musisz spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim licytantem nie mogą być osoby spokrewnione z dłużnikiem lub komornikiem. Do grupy tej zaliczają się ich dzieci, małżonkowie czy np. rodzice. Udziału nie mogą wziąć również osoby przebywające na aukcji w celu wykonywania czynności urzędowych. Ważne jest również to, że możliwy jest udział w licytacji poprzez pełnomocnika – w tym celu należy wypełnić odpowiednie dokumenty.

Kolejnym wymogiem jest wniesienie wadium, czyli zabezpieczenia na wypadek sytuacji, kiedy osoba wygrywająca licytację nie uiści zapłaty za zakupiony przedmiot. Wadium wynosi zwykle 10% przedmiotu licytacji – dotyczy głównie nieruchomości. Kwotę tę należy wpłacić w kancelarii komorniczej przeprowadzającej aukcję lub za pośrednictwem przelewu bankowego na numer konta podany w obwieszczeniu. Zapłaty należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed planowaną licytacją komorniczą. Wadium jest zwracane wszystkim uczestnikom, którym nie udało się zakupić przedmiotu, zaś nabywca za wylicytowany przedmiot płaci kwotę pomniejszoną o wysokość rękojmi.

Jak przebiega aukcja komornicza?

Aukcja komornicza odbywa się w miejscu oraz czasie wyznaczonym przez komornika. Zwykle jest to kancelaria komornicza, jego lokal lub lokal należący do dłużnika. Wyjątkiem są licytacje nieruchomości, które odbywają się w odpowiednim do miejsca zamieszkania dłużnika sądzie rejonowym. Są one wówczas prowadzone przez komornika w towarzystwie referendarza sądowego lub sędziego.

By licytacja mogła się odbyć, potrzebne jest zgłoszenie min. jednego licytanta, który wpłacił wymagane wadium. Jeśli w pierwszym terminie nie będzie chętnych, wyznacza się kolejny termin. Cena przedmiotu aukcji komorniczej ustalana jest na podstawie obowiązujących przepisów. Cena nieruchomości nie może być niższa niż 75% jej szacowanej wartości, a w drugim terminie cena nie może wynosić mniej nić 2/3 tej kwoty. Co ważne, w drugim terminie nieruchomość może zostać zakupiona przez wierzyciela! Jeśli jednak nie wyrazi na to chęci, wznowienie postępowania egzekucyjnego będzie mogło nastąpić dopiero po upływie pół roku.

Przebieg aukcji komorniczej polega na podbijaniu cen przez licytantów. Każde kolejne podbicie ceny nie może jednak być niższe niż 1% ceny wywoławczej, a kwota zaokrąglana jest do pełnych złotówek. Trzecie wezwanie do licytacji zakończone brakiem podbicia ceny oznacza, że licytację wygrała osoba, która zadeklarowała najwyższą kwotę. Wówczas następuje przybicie, które musi zostać uprawomocnione przez sąd. Gdy to nastąpi licytant-zwycięzca aukcji zobowiązany jest zapłacić za przedmiot w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Aukcje komornicze przez internet

Dobra wiadomość jest taka, że również sprawy sądowe poszły z duchem czasu i licytacje komornicze odbywają się także w sieci. Informacje o zbliżających się aukcjach online znajdziesz w serwisie e-licytacje.komornik.pl, który prowadzony jest przez Krajową Radę Sądownictwa. Możesz tam wybrać m.in. rodzaj przedmiotu, kategorię przedmiotu, miejscowość czy cenę wywoławczą. Każdy przedmiot zawiera opis, informacje o dacie rozpoczęcia e-licytacji, wysokości rękojmi (wadium), cenie wywoławczej oraz cenie szacunkowej. Przebieg aukcji internetowej wygląda niemal tak samo, jak w przypadku tradycyjnych, stacjonarnych aukcji.

Gdzie znaleźć informacje o aukcjach komorniczych?`

Obwieszczenia o aukcjach komorniczych można znaleźć w kilku miejscach. Znajdziesz je na przykład w lokalnej prasie, serwisach internetowych, stronie Krajowej Rady Sądownictwa, gablocie informacyjnej sądu, który jest organizatorem licytacji czy w kancelarii komornika. Jeśli przedmiotem aukcji jest nieruchomość, informacja o planowanej aukcji musi się również znaleźć w budynku urzędu gminy odpowiedniego dla przedmiotu licytacji. Obwieszczenie musi się pojawić najpóźniej 14 dni przed planowaną datą przetargu.

Informacje, które znajdują się w treści obwieszczenia o licytacji, to:

  • data oraz miejsce licytacji,
  • rodzaj licytacji – I czy II aukcja,
  • informacje o przedmiocie licytacji,
  • informacje o dacie i miejscu, w którym możliwe jest obejrzenie przedmiotu licytacji,
  • wysokość kwoty wywoławczej,
  • wysokość kwoty oszacowanej,
  • wysokość wymaganego wadium,
  • dane kontaktowe komornika prowadzącego egzekucję.

Informacje o e-licytacjach znajdziesz w serwisie, o którym wspominaliśmy już powyżej. Znajdziesz tam wszystkie zbliżające się aukcje wraz ze szczegółami.

Czytaj też:
Stopa zwrotu – co to jest? Jak obliczyć zysk z inwestycji?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także