Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza – jak wnioskować? Jakie formalności należy spełnić?

Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza – jak wnioskować? Jakie formalności należy spełnić?

Nowy dom
Nowy dom

Kredyt hipoteczny może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu domu, działki, mieszkania lub innej nieruchomości. Osoby, które marzą o zakupie własnego M, zawczasu starają się zadbać o to, by zbudować swoją historię kredytową i mieć stałą pracę z umową o pracę na czas nieokreślony. Mocna zdolność kredytowa, dobre stanowisko w pracy i wysokie, stałe zarobki to dla banku kluczowe kryteria do wydania pozytywnej zdolności kredytowej. A co w przypadku osób samozatrudnionych? Czy można dostać kredyt, prowadząc działalność gospodarczą? Jakie warunki trzeba spełnić, by bank zaakceptował wniosek?

Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza – co warto wiedzieć?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że przedsiębiorcy mają możliwość wnioskowania o kredyty bankowe. Najbardziej popularne są kredyty firmowe, z których środki mogą zostać spożytkowane na potrzeby własne lub firmy. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy możliwe jest wnioskowanie również o kredyt hipoteczny. Kluczowe pytanie brzmi więc: czy banki udzielają kredytu hipotecznego przedsiębiorcom? Odpowiedź jest twierdząca – banki udzielają kredytów mieszkaniowych osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Muszą oni jednak spełnić cały szereg warunków określonych przez daną instytucję.

Jako że działalność gospodarcza niesie ze sobą ryzyko niestabilności otrzymywanych dochodów, tacy klienci są dla banku bardziej ryzykowni. W związku z tym muszą sprostać całej biurokracji, formalnościom i dostarczeniu kompletnej dokumentacji. Warto jednak pamiętać, że każdy przedsiębiorca będzie rozpatrywany przez bank indywidualnie, a decyzja o przyznaniu kredytu jest wydawana według scoringu kredytowego stosowanego przez daną instytucję.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać kredyt hipoteczny na działalność gospodarczą?

Istnieje cały szereg warunków, jakie przedsiębiorca musi spełnić, by otrzymać od banku kredyt hipoteczny dla prowadzących działalność gospodarczą. By zwiększyć swoje szanse na kredyt, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na czynniki, które wymieniliśmy poniżej. Należą do nich:

 • regularne dochody – dla banku istotne jest to, by dochody wpływały na konto klienta regularnie, co jasno oznacza, że klient osiąga dochody w każdym miesiącu i pozwoli mu to na spłatę comiesięcznych rat kredytowych. Na wiarygodność wpływają często niższe kwoty, ale otrzymywane cyklicznie, niż przelewy zarobkowe na duże sumy, ale otrzymywane raz w roku czy co kilka miesięcy. Istotne jest również to, by miesięczne dochody były na mniej więcej wyrównanym poziomie.
 • wysokość dochodów – oprócz tego, że wpływy wynagrodzenia na konto bankowe muszą być regularne, muszą one także mieć odpowiednią wysokość – przede wszystkim powinny wystarczyć na zapłatę potencjalnej raty kredytu i pokryć wszystkie stałe wydatki i zobowiązania oraz zabezpieczały ryzyko biznesowe. Nie ma jednej wysokości dochodów, które dla banku są dobre i kwalifikują się do przyznania kredytu – wszystko zależy od indywidualnej oceny klienta przez analityków bankowych.
 • rodzaj prowadzonej działalności – banki mają swoje „czarne listy” działalności i profesji, które według nich wiążą się z większym ryzykiem biznesowym, a więc trudniej jest wówczas uzyskać kredyt hipoteczny. Do takich zalicza się np. branżę gastronomiczną, turystyczną, ubezpieczeniową, hotelarską, eventową czy budowlaną.
 • okres prowadzenia działalności – różni się w zależności od instytucji, ale najczęściej przedsiębiorca musi prowadzić swoją działalność nie krócej niż 12 miesięcy, co musi być udokumentowane wpisem i statusem w CEiDG.
 • brak zaległych zobowiązań – przedsiębiorca wnioskujący o kredyt hipoteczny na działalność gospodarczą musi mieć uregulowane wszelkie zobowiązania finansowe wobec swoich kontrahentów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.
 • zdolność kredytowa przedsiębiorcy – oprócz oceny obecnej sytuacji finansowej firmy oraz ryzyka biznesowego, bank bierze pod uwagę również zdolność i historię kredytową samego przedsiębiorcy. To, w jaki sposób dysponuje on swoimi środkami, jak wyglądają jego stałe, miesięczne zobowiązania finansowe oraz ile osób jest na jego utrzymaniu w gospodarstwie domowym, wpływa na decyzję kredytową i wysokość finansowania.

Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza – jakie dokumenty są wymagane?

Wnioskowanie o kredyt hipoteczny na działalność gospodarczą wiąże się także z koniecznością przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Warto pomyśleć o tym zawczasu i odwiedzić urzędy w celu skompletowania wymaganych zaświadczeń. Wraz z wnioskiem kredytowym przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć:

 • zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS – wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek można złożyć online w portalu ZUS.pl, a odebrać go można w formie elektronicznej, osobiście w placówce lub może on zostać wysłany pocztą. Dokument ten zostanie wydany w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w US – wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach również można złożyć przez internet za pomocą Profilu Zaufanego na stronie biznes.gov.pl,
 • rozliczenia z ksiąg rachunkowych – bank wyda informację, za jaki termin (liczbę miesięcy) wymaga przedstawienia rozliczeń, by móc określić kondycję finansową firmy,
 • wyciąg z konta bankowego – bank może poprosić o przedstawienie wydruku transakcji dokonanych z rachunku z wybranego przedziału czasowego, np. z ostatniego kwartału, półrocza czy roku,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o NIP,
 • zaświadczenie o REGON,
 • PIT za ubiegły rok – to ostatni niezbędny dokument, którego celem jest potwierdzenie dochodów firmy.

Dodatkowo bank będzie wymagał zgody współmałżonka na zaciągnięcie kredytu lub przedstawienia orzeczenia o rozdzielności majątkowej.

Czytaj też:
Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny – jakie wymagania trzeba spełnić w banku?

Kredyt na działalności – jak wziąć?

Pierwszym krokiem jest oczywiście wybór nieruchomości, która ma zostać sfinansowana środkami z kredytu hipotecznego i wniesienie wkładu własnego. Jest to opłata, która obecnie stanowi ok. 20% wartości nieruchomości i jest później odejmowana od wartości kredytu.

By wnioskować o kredyt hipoteczny, prowadząc działalność gospodarczą, należy udać się do banku. Wcześniej warto jednak zrobić dokładną analizę aktualnych ofert – koszty kredytów w różnych instytucjach mogą się znacznie od siebie różnić. W tym celu pomocne mogą okazać się takie narzędzia jak kalkulator kredytu hipotecznego, ranking kredytów hipotecznych czy porównywarka kredytów hipotecznych. Dobrym pomysłem jest także skorzystanie z pomocy doradcy kredytowego, który pomoże dopasować ofertę do możliwości finansowych i wymagań przedsiębiorcy i znajdzie najtańszy produkt.

Po wyborze oferty kredytu hipotecznego należy udać się do placówki banku – można wcześniej zarezerwować termin, kontaktując się z doradcą bankowym lub wypełniając formularz online. Podczas spotkania konsultant przekaże listę wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku kredytowego.

Następnie konieczne będzie uzbrojenie się w cierpliwość – na decyzję kredytową będzie trzeba poczekać min. miesiąc, a w trakcie oczekiwania bank może poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów.

Jakie banki udzielają kredytów hipotecznych na działalność gospodarczą?

Oferta banków działających na polskim rynku jest naprawdę szeroka. Instytucje udzielają kredytów hipotecznych na działalność gospodarczą, dlatego nie trudno będzie znaleźć odpowiednią ofertę – trudniej zapewne będzie spełnić wymagania banku. Obecnie tego rodzaju kredyt można znaleźć m.in. w takich instytucjach jak: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank BPS, Credit Agricole, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski czy Santander Bank Polska.

Warto pamiętać o tym, że każdy przedsiębiorca będzie rozpatrywany przez bank indywidualnie. Ważny jest jednak fakt, że uzyskanie kredytu hipotecznego na JDG jest możliwe po spełnieniu ściśle określonych warunków. Należą do nich przede wszystkim wysokość osiąganych dochodów, funkcjonowanie w stabilnej branży, dobra kondycja finansowa firmy, dłuższy staż funkcjonowania przedsiębiorstwa, brak znacznych różnić w dochodach w porównaniu z miesiąca na miesiąc oraz brak zadłużeń. Pod uwagę należy wziąć również obecną sytuację gospodarczą – wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, inflacja i oprocentowanie kredytów są na naprawdę wysokim poziomie, co przekłada się na to, że kredyty bankowe są po prostu drogie.

Czytaj też:
Zmiany w kredytach hipotecznych. Banki oddadzą pieniądze

Autor:
Źródło: WPROST.pl