Jakie możliwości przedsiębiorcom daje Grudziądz?

Jakie możliwości przedsiębiorcom daje Grudziądz?

Autokary
Autokary Źródło: Shutterstock
Grudziądz to średniej wielkości miasto w województwie kujawsko-pomorskim, które wyróżnia się ciekawą ofertą turystyczną i różnorodnym rynkiem pracy. Jest więc przyjazny zarówno dla odwiedzających, jak i samych mieszkańców. W Grudziądzu działa wiele firm i wciąż powstają nowe, co jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Jakie możliwość daje przedsiębiorcom to miasto? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Stopa bezrobocia w Grudziądzu jest stosunkowo niska, co wynika między innymi z tego, żecoraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalnościgospodarczej. Oczywiście nadal większość mieszkańców jest zatrudniona na etacie, niemniej lokalny rynek sprzyja prowadzeniu firmy. Najpopularniejsze branże, w których powstają nowe przedsiębiorstwa to:

 • budowlanka,
 • gastronomia,
 • motoryzacja,
 • transport,
 • spożywka.

Zainteresowaniem cieszą się również branże ekologiczne i niszowe, do których należą między innymi obróbka powietrza czy naprawa dźwigów.

Jak założyć firmę w Grudziądzu

Własną firmę, czy konkretniej – jednoosobową działalność gospodarczą – można założyć w Grudziądzu na dwa sposoby:

 1. Udając się do Urzędu Skarbowego.
 2. Przez Internet.

Internetowa rejestracja jest niezwykle łatwa, dlatego lepiej odpuścić sobie stanie w kolejce i założyć firmę z poziomu fotela. Jak to zrobić? Na początek trzeba dysponować profilem zaufanym. Następnie za jego pomocą należy założyć profil na stronie rządowej, a następniewypełnić formularz CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Czy taki wniosek może wypełnić każdy? Tak, pod warunkiem ukończenia osiemnastu lat.

Pamiętaj, że jeśli zamierzasz prowadzić w Grudziądzu drobną działalność i przewidujesz, że Twoje przychody będą niewielkie (nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia), nie musisz rejestrować się jako przedsiębiorca.

Praca w Grudziądzu na działalności – w jakiej branży najlepiej założyć firmę?

Najlepiej jest założyćdziałalność gospodarczą w takiej branży, w jakiej czujemy się najlepiej, uwzględniając jednak lokalny rynek. Bowiem pierwszym krokiem powinno być przeprowadzenie pogłębionych badań. Jeśli chodzi o Grudziądz, wyraźnie widać, że zapotrzebowanie jest na firmy z sektorów:

 • medycznego
 • edukacyjnego
 • rachunkowo-księgowego
 • remontowo-budowlanego
 • przetwórstwa przemysłowego

Decydując się na założenie firmy w jednym z nich, trzeba następnie zrobić biznesplan, który utwierdzi nas w przekonaniu, że wybraliśmy słusznie. Kolejnym krokiem jest postanowienie, jaka forma działalności nas interesuje, jednak jeśli mówimy o firmie w pojedynkę, najlepiej będzie zdecydować się na jednoosobową działalność gospodarczą.

Jakie korzyści niesie prowadzenie działalności w Grudziądzu?

Własna firma to duża odpowiedzialność, ale także szereg korzyści. Prowadząc działalność w Grudziądzu:

 • sam wybierasz dogodną dla siebie formę opodatkowania– do wyboru masz opodatkowanie na zasadach ogólnych, kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany oraz podatek liniowy, który pozwala niezależnie od wysokości rocznego dochodu korzystać ze stałej stawki podatku w wysokości 19 proc.;
 • masz możliwość obniżyć podatek dochodowy– możesz zaliczyć wydatki ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą do kosztów uzyskania przychodów, co obniża dochód, a w konsekwencji zmniejsza kwotę podatku do zapłacenia;
 • możesz odliczyć VAT– możesz pomniejszyć należny VAT od wszystkich usług i towarów nabytych na potrzeby działalności;
 • płacisz stałe składki ZUS– wysokość składki nie wzrasta, nawet jeśli nagle zacząłeś zarabiać więcej, ponieważ jest niezależna od dochodu; poza tym, przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności, możesz korzystać ze składek preferencyjnych, czyli tzw. małego ZUS-u;
 • możesz korzystać z dodatkowych środków– możesz na przykład uzyskać dotację na start, a później skorzystać z unijnych dotacji, kredytów na preferencyjnych warunkach, poręczeń czy pożyczek na rozwój firmy;
 • możesz brać udział w szkoleniach– dla przedsiębiorców bardzo często są organizowane darmowe kursy i szkolenia, mające na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności jeszcze lepszego zarządzania swoją firmą.

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu – instytucja, która pomaga przedsiębiorcom

Powiatowy UrządPracy w Grudziądzu to instytucja, która nie tylko pomaga osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia, ale takżema bogatą ofertę skierowaną do przedsiębiorców. Na stronie internetowej urzędu znajduje się bowiem zakładka, w której można znaleźć wiele istotnych z punktu widzenia właściciela firmy informacji, na przykład na temat podatków czy wsparcia finansowego. Poza tym, PUP zajmuje sięorganizacją różnego rodzaju szkoleń dla przedsiębiorcóworaz realizuje projekty unijne czy rządowe, mające na celu wesprzeć osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

Do urzędu można się oczywiście udać również osobiście. Instytucja mieści się w południowej części miastaprzy ul. Parkowej 22i jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Czytaj też:
Jaki wpływ ma inflacja na rynek pracy w Słupsku?
Czytaj też:
Praca dla emerytów w Gdyni – czy ciężko znaleźć zatrudnienie?

Autor:
Źródło: WPROST.pl