Kredyt na termomodernizację – co to jest i jak dostać?

Kredyt na termomodernizację – co to jest i jak dostać?

Panele słoneczne, zdj. ilustracyjne
Panele słoneczne, zdj. ilustracyjne Źródło: Unsplash / Science in HD

Dbanie o środowisko powinno być priorytetem każdego, kto zamieszkuje naszą planetę. Niestety, wciąż użytkowane są stare piece, tzw. kopciuchy, czyli kotły na paliwa stałe. Choć pojawia się coraz więcej zakazów ich używania w poszczególnych województwach, do ich całkowitej likwidacji jeszcze długa droga. W trosce o ochronę środowiska powstał rządowy program Czyste powietrze kierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów. Dzięki niemu gospodarstwa domowe mogą skorzystać z wymiany urządzeń ogrzewających budynek. Proponowane są ekologiczne rozwiązania, na które przysługują różnego rodzaju dotacje oraz kredyt na termomodernizację udzielany na preferencyjnych warunkach. Jak się o niego ubiegać i jakie koszty się z nim wiążą?

Kredyt na termomodernizacje – czym jest?

Kredyt na termomodernizację to pożyczka środków na cele związane z wymianą ogrzewania w domu lub na prace związane z ociepleniem budynku, tzn.:

 • dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy,
 • przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dzięki programowi Czyste powietrze można liczyć na uzyskanie dopłaty, tzw. premii termomodernizacyjnej, dzięki czemu kredyt ten będzie tańszy lub zredukowany do minimum. W celu uzyskania dotacji na spłatę kredytu należy się udać lub skontaktować z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej odpowiednim do adresu nieruchomości. Po przedstawieniu należnych dokumentów uzyskamy zgodę lub odmowę przyznania dotacji.

Co zrobić, by dostać kredyt na termomodernizacje?

Przede wszystkim należy liczyć się z tym, że dotacja nie pokryje całego kredytu, a więc należy dysponować własnymi środkami, które zostaną przeznaczone na spłatę rat. Kwota kredytu bankowego nie może być bowiem wyższa niż przyznana dotacja. Jej kwota maksymalna uzależniona jest od wysokości kosztów kwalifikowanych i poziomu dofinansowania – może być on podstawowy, podwyższony oraz najwyższy. Łączny budżet dotacji, pożyczek dla gmin oraz termomodernizacyjnej ulgi podatkowej wynosi 63,3 mld zł, zaś budżet kredytów termomodernizacyjnych udzielanych przez banki to 40 mld zł. Łączny budżet programu Czyste powietrze wynosi zatem aż 103 miliardy złotych!

Na wysokość uzyskanej dotacji wpływają takie parametry, jak np. konieczność likwidacji istniejącego źródła ciepła i wymiany go na nowe, prowadzenie działalności gospodarczej w danym budynku, rodzaje źródła ciepła, przyłączy, wentylacji i instalacji czy rodzaje ociepleń zastosowanych w nieruchomości. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 69 000 zł w najwyższym poziomie dofinansowania, 37 000 zł w podwyższonym oraz do 30 000 zł w podstawowym poziomie.

Dotacja na kredyt na termomodernizacje – jakie wymagania należy spełnić?

Kluczową rolę pełni w tym przypadku wysokość dochodu beneficjenta – ta zmiana została wprowadzona w styczniu 2022 roku, uprzednio pod uwagę brany był dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Osoba ubiegającą się o dotację na kredyt na termomodernizację musi:

 • być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • otrzymywać dochód nieprzekraczający kwoty 100 000 zł rocznie.

Właściciel nieruchomości spełniający warunek dotyczący wysokości otrzymywanego dochodu może liczyć na otrzymanie dotacji lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego na termomodernizację.

Jakie dokumenty przygotować do kredytu na termomodernizację?

Do uzyskania kredytu na termomodernizację niezbędne będą dokumenty, które należy zabrać ze sobą do banku. Wśród wymaganych dokumentów znajdują się:

 • numer księgi wieczystej oraz numer działki, na której położona jest nieruchomość,
 • oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości lub/ oraz współmałżonka,
 • dokumenty poświadczające wysokość i źródła otrzymywanego dochodu.

Warto jednak wiedzieć, że banki mogą wymagać dodatkowych dokumentów, bowiem każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Wszelkich szczegółów dowiesz się podczas rozmowy z konsultantem. Nie zapomnij zabrać ze sobą dokumentu tożsamości, który jest niezbędny do złożenia wniosku.

Ile kredytu na termomodernizację można dostać?

Kwoty maksymalne kredytów na termomodernizację są wysokie – wynoszą nawet kilkaset tysięcy złotych dla klientów indywidualnych. Wysokość udzielonego kredytu uzależniona jest od decyzji banku, który indywidualnie rozpatruje wnioski kredytowe klientów oraz ich sytuację finansową. Pod uwagę brana jest:

 • zdolność kredytowa,
 • historia kredytowa,
 • wysokość uzyskiwanych dochodów,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • aktualne zatrudnienie klienta,
 • wiek wnioskującego.

Kredyty na termomodernizację udzielane są na preferencyjnych warunkach. Bardzo często można się spotkać z zerową prowizją, atrakcyjnym oprocentowaniem oraz wydłużonym okresem spłaty zobowiązania.

Ważne jest, że po uzyskaniu kredytu, masz 18 miesięcy na przeprowadzenie inwestycji w swoim domu jednorodzinnym lub budynku mieszkalnym, by móc liczyć na wypłatę dotacji!

Gdzie wnioskować o kredyt na termomodernizację?

Tego rodzaju kredyt dostępny jest w wielu bankach komercyjnych działających w naszym kraju. Banku udzielają finansowania we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dlatego też można liczyć na preferencyjne warunki. Lista banków, które posiadają w swojej ofercie Kredyt Czyste Powietrze, wygląda następująco:

 • Alior Bank,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • BNP Paribas,
 • Credit Agricole,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości,
 • Banki Spółdzielcze z Grupy BPS,
 • SGB-Bank S.A.

Jak wnioskować o kredyt na termomodernizację?

 1. Wybierz bank, w którym chcesz złożyć wniosek o kredyt na termomodernizację
 2. Złóż wniosek i poczekaj na decyzję kredytową
 3. Podpisz umowę kredytową z bankiem, dokładnie zapoznaj się z harmonogramem spłaty rat kredytu
 4. Złóż wniosek o dotację z programu Czyste powietrze, możesz to zrobić w banku, w którym składasz wniosek o kredyt podczas tej samej wizyty – jeśli spełniasz warunki
 5. Bank przekaże Twój wniosek o dotację do WFOŚiGW (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), a do 14 dni otrzymasz decyzję o przyznaniu dotacji
 6. Środki z kredytu zostaną przekazane na Twoje konto bankowe po uzyskaniu pozytywnej decyzji na wniosek o dotację
 7. Zrealizuj inwestycję w terminie 18 miesięcy od uzyskania pozytywnej decyzji
 8. Złóż wniosek o wypłatę dotacji we właściwym WFOŚiGW, dołączając dokumentację inwestycji
 9. W ciągu 30 dni otrzymasz wypłatę dotacji z programu – środki wpłyną na Twoje konto bankowe, a bank prześle Ci nowy, zaktualizowany harmonogram spłaty rat.

Ile dofinansowania na kredyt na termomodernizację można dostać?

Dotacja z programu Czyste powietrze na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu wynosi kolejno do 30 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania, do 37 000 zł w podwyższonym oraz do 69 000 zł w najwyższym poziomie dofinansowania. Jest ona udzielana w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia – zarówno środków własnych, jak i tych otrzymanych z kredytu bankowego. Kwota dotacji musi być jednak niższa niż kapitał kredytu! Nie można więc otrzymać dotacji na całość otrzymanych środków.

Dotacja przyznawana jest na poszczególne przedsięwzięcia:

1.Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo ze środków mogą zostać wykonane takie czynności, jak:

 • demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu, także kolektorów słonecznych,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż ocieplenia okien, drzwi, bram garażowych i przegród budowlanych,
 • audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.
Maksymalna kwota dotacji wynosi 25 000 zł lub 30 000 zł w przypadku zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.

2. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w punkcie pierwszym lub zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo mogą zostać wykonane następujące czynności:

 • demontaż lub zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwu, bram garażowych,
 • audyt energetyczny, ekspertyzy, dokumentacja projektowa.
Maksymalna kwota dotacji wynosi 20 000 zł lub 25 000 zł w przypadku zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.

3. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub ocieplenie przegród budowlanych, drzwi, okien i bram garażowych lub wykonanie dokumentacji.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 10 000 zł. Program Czyste powietrze realizowany jest i będzie w latach 2018 – 2029, a podpisanie umów z beneficjentami może nastąpić do 31 grudnia 2027 roku.

Czytaj też:
Umowa kredytowa – czym jest?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także