Miliony Polaków nie muszą płacić abonamentu. Wiemy, kto jest zwolniony z opłat

Miliony Polaków nie muszą płacić abonamentu. Wiemy, kto jest zwolniony z opłat

Telewizor
Telewizor Źródło:Pixabay
Nie wszyscy muszą płacić abonament radiowo-telewizyjny. Z tego obowiązku zwolnionych jest kilka milionów Polaków. Za oglądanie telewizji nie muszą płacić niektórzy emeryci, osoby z niepełnosprawnościami lub bezrobotni.

W całym kraju trwają kontrole opłat abonamentowych za radio i telewizor. Informacje o kontrolerach, którzy będą sprawdzali niezarejestrowane telewizory lub radia pojawiły się już w grudniu zeszłego roku.

Abonament RTV. Kontrole dotyczą przede wszystkim firm i instytucji

Wątpliwości wielu osób, w tym także prawników budzi fakt czy pracownicy Poczty Polskiej mają prawo wejść do naszych mieszkań i domów. Narodowy operator wyjaśnił, że kontrole opłat abonamentowych dotyczą przede wszystkim firm i instytucji. Celem kontrolerów zazwyczaj nie są lokale mieszkalne, gdyż stanowią one jedynie niewielki odsetek wszystkich kontroli.

Coraz częściej pojawiają się jednak pytania, kto i na jakich zasadach powinien płacić abonament. Wątpliwości spowodowane są obawą przed wysokimi karami za nieuiszczenie opłaty radiowo-telewizyjnej. Opłaty za radio wynoszą 8,70 zł miesięcznie i 27,30 zł za radio i telewizor. „Za niepłacenie abonamentu czy brak rejestracji odbiornika można dostać karę w wysokości nawet 30-krotniści jego miesięcznej wysokości” — czytamy.

Obowiązkowa opłata za abonament. Są liczne wyjątki

„Każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego, jest zobowiązany do jego rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych” – informuje na swojej stronie internetowej Poczta Polska. „Zasada dotyczy wszystkich, z wyjątkiem osób ustawowo zwolnionych z tego obowiązku” — przekonuje operator.

Poczta, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, opublikowała listę osób, które nie muszą opłacać abonamentu. Są wśród nich zarówno seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, jak i osoby posiadające I grupę inwalidzką czy bezrobotne.

Oto pełna lista osób zwolnionych z opłat abonamentu RTV:

 • osoby, które ukończyły 75 lat,
 • osoby posiadające I grupę inwalidzką,
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy,
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • osoby trwale lub okresowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną,
 • osoby niesłyszące,
 • osoby niewidome (ostrość wzroku nie może przekraczać 15 proc.),
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,
 • osoby spełniające kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, tj. zasiłek stały, zasiłek okresowy, otrzymujące pomoc dla rodzin zastępczych,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz członkowie rodzin po śmierci kombatantów,
 • osoby represjonowane oraz członkowie rodzin po śmierci represjonowanych,
 • osoby zaliczone do jednej z grup inwalidzkich wskutek inwalidztwa powstałego w wyniku przymusowego zatrudnienia w kopalniach węgla, kamieniołomach,
 • zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • weterani poszkodowani wskutek działań poza granicami Polski.

Czytaj też:
Ceny warzyw i owoców są tam o połowę niższe. Polacy oblegają targowiska
Czytaj też:
Piwo w proszku. Niemiecki browar opracował specjalną recepturę

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / Poczta Polska