Co dalej z podatkiem Belki? Wiceminister mówi, na jakim etapie są prace

Co dalej z podatkiem Belki? Wiceminister mówi, na jakim etapie są prace

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo FinansówŹródło:Flickr / Maciej Janiec
Zwolnienie z podatku Belki będzie dotyczyło dochodów z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz z obligacji zapisanych w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym, osobno prowadzonym dla obligacji i osobno dla lokat terminowych – napisał w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Jeden z posłów zapytał w drodze interpelacji ministra finansów, czy kierowany przez niego resort pracuje nad zmianami w tzw. podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych, które obniżają zysk z lokat i rachunków oszczędnościowych. Wiceminister finansów Jarosław Neneman przyznał, że prace trwają. „Propozycja zawarta w projekcie zakłada, że wprowadzone zostaną kwoty dochodów (przychodów) wolne od opodatkowania z oszczędności oraz z inwestycji kapitałowych” – poinformował.

Co dalej z podatkiem Belki?

„W przypadku oszczędności, zwolnienie z podatku będzie dotyczyło części dochodów (przychodów) – do określonego rocznego limitu – z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz z obligacji, o terminie zapadalności co najmniej rok, które będą zapisane w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym, osobno prowadzonym dla obligacji i osobno dla lokat terminowych” – wyjaśnił wiceminister.

Jak ma działać zwolnienie z podatku Belki? „Podatnik będzie mógł gromadzić oszczędności tylko w jednym wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym obligacji lub jednym wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym lokat terminowych. Wyodrębniony pakiet oszczędnościowy może być prowadzony przez instytucję finansową (bank, SKOK lub oddział banku zagranicznego), mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” – napisał Neneman.

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wiceminister poinformował także, że roczna kwota zwolnienia dochodów z oszczędności gromadzonych w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym obligacji lub lokat terminowych, jak i roczna kwota wolna od podatku od dochodów z inwestycji kapitałowych, określane będą w obwieszczeniu Ministra Finansów na każdy rok kalendarzowy.

„Proponujemy, aby każda z tych kwot wynosiła iloczyn stopy depozytowej NBP na ostatni dzień trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy i 100 tys. zł (obecnie byłoby to 5250 zł)" – napisał wiceminister.

Neneman rozwiał też ewentualne wątpliwości dotyczące tego, czy Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w innych obszarach podatku dochodowego od osób fizycznych.

„Obecnie w Ministerstwie Finansów nie są planowane inne, poza wyżej opisanymi, zmiany w zasadach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych” – napisał.

Czytaj też:
Zmiany w podatku Belki od przyszłego roku? Ważna deklaracja ministra
Czytaj też:
Podatek Belki do likwidacji? Ekspert: Pobieranie podatku od zysku ma sens

Opracowała:
Źródło: Wprost