Miasta z najwyższymi przeciętnymi pensjami. Ponad 11 tys. zł wcale nie w stolicy

Miasta z najwyższymi przeciętnymi pensjami. Ponad 11 tys. zł wcale nie w stolicy

Wieżowce w Warszawie
Wieżowce w Warszawie Źródło:Archiwum prywatne / Martyna Kośka
Wcale nie Warszawa oferowała w lutym 2024 roku najwyższe przeciętne wynagrodzenia. Stolicę wyprzedziły trzy inne miasta wojewódzkie.

W lutym 2024 roku najwyższe przeciętne pensje były wcale nie w Warszawie ani nawet w Krakowie, ale w Katowicach. W stolicy aglomeracji śląskiej przeciętne wynagrodzenie wyniosło w lutym 2024 roku 11 866,34 zł brutto. Na drugim miejscu znalazł się Kraków z 9913,13 zł brutto. Na podium zmieścił się Gdańsk z przeciętną pensją 9768,85 zł brutto. Dopiero na czwartym miejscu znalazła się Warszawa, w której płacono przeciętnie 9646,92 zł brutto.

Miasta z najwyższymi i najniższymi wynagrodzeniami

W lutym 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lutym 2023 r. wzrosło nominalnie o 12,9 proc. i wyniosło 7978,99 zł brutto. W stosunku do stycznia 2024 r. obserwujemy wzrost o 2,7 proc.

Pamiętajmy, że wszystkie przytoczone dane dotyczą zatrudnienia w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej dziesięcioro pracowników. Nie obejmują więc najmniejszych przedsiębiorstw, które są w skali kraju największym pracodawcą, instytucji publicznych i samozatrudnionych. Ponadto obejmuje tylko pracujących w oparciu o umowę o pracę, więc wyklucza ludzi pracujących na umowach cywilnych np. w handlu i drobnych usługach.

A jak sytuacja wygląda po drugiej strony, czyli w których miastach wojewódzkich w lutym 2024 roku wpłacano najniższe przeciętne wynagrodzenia? Najmniej można było zarobić w Białymstoku (6473,30 zł brutto), nieco lepsze wynagrodzenia oferowano w Kielcach (przeciętnie 6533,94 zł brutto) oraz w Gorzowie Wielkopolskim (6615,07 zł brutto).

Najwyższą dynamiką wzrostu przeciętnego wynagrodzenia między styczniem 2023 r. a styczniem 2024 r. miał Rzeszów. Średnia płaca brutto w tym okresie wzrosła z 6633,48 zł do 7689,55 zł, czyli o 15,9 proc.

W lutym 2024 roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce (ponownie: uwzględniamy tylko przedsiębiorstwa prywatne zatrudniające co najmniej 10 pracowników na umowach o pracę) wyniosło 7978,85 zł brutto.

Niskie bezrobocie w Polsce

Od kilku miesięcy Polska ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej. Według wstępnych danych, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w marcu 2024 r. wyniosła 5,3 proc. wobec 5,4 proc. w lutym. Według wstępnych danych, w końcu marca 2024 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 824,1 tys. bezrobotnych.

"W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 21,2 tys. osób, czyli o 2,5 proc. (wobec spadku o 2,1 proc. w marcu 2023 r.), natomiast w odniesieniu do marca ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 22,8 tys. (tj. 2,7 proc.)" – napisano.

W liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu marca 2024 r. było 13,6 tys. bezrobotnych obywateli Ukrainy i stanowili oni 1,6 proc. ogólnej liczby bezrobotnych.

Czytaj też:
Przekłamania przeciętnego wynagrodzenia. Mniejszość zniekształca wynik
Czytaj też:
Wojsko sięga po pracowników IT. Programiści otrzymali wezwania

Opracowała:
Źródło: Wprost