Masz co najmniej 75 lat? Dostaniesz specjalny dodatek do emerytury. Nie potrzeba składać wniosku

Masz co najmniej 75 lat? Dostaniesz specjalny dodatek do emerytury. Nie potrzeba składać wniosku

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Shutterstock
Nie wszyscy seniorzy wiedzą, a niektórym przysługuje aż 324,39 zł specjalnego dodatku do emerytury. ZUS wypłaca go automatycznie, więc można się zdziwić. Wystarczy jeden warunek.

Dodatkowe pieniądze dla seniorów, o których mowa, to nic innego jak świadczenie pielęgnacyjne. Wystarczy skończyć 75 lat, by otrzymywać go bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków. Po waloryzacji świadczenia kwota wynosi 324,39 zł. Jego wysokość wzrośnie w marcu 2025 roku. Jeśli jesteście tuż przed ukończeniem wspomnianego wieku, możecie się zdziwić.

Dodatkowe pieniądze dla seniorów. To 324,39 zł

ZUS wypłaca pieniądze automatycznie, jako dodatek do dotychczasowej emerytury. Jeśli właśnie skończyliście 75 lat i nie mieliście pojęcia, że takie pieniądze do was popłyną, nie musicie się martwić, to nie pomyłka, tylko kwota, która wam się należy. Za wypłaty odpowiada ZUS.

Trzeba uważać na ważny haczyk. Jeśli skończyliście 75 lat, ale jesteście częstymi pacjentami zakładów opiekuńczo-leczniczych, pieniądze mogą wam nie przysługiwać. Prawo do świadczenia traci się jeśli, przebywamy w takim miejscu dłużej niż dwa tygodnie w ciągu miesiąca.

Świadczenie pielęgnacyjne. Młodsi też mogą dostać

Świadczenie pielęgnacyjne można też dostać przed ukończeniem 75 roku życia, jednak wtedy wymagane jest spełnienie dodatkowego warunku. Należy wykazać niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji. Wtedy konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku i zaświadczenia o stanie zdrowia, mowa o dokumencie OL-9. Zaświadczenie wypełnia lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym składany będzie wniosek o dodatek pielęgnacyjny. Trzeba być też uprawnionym do emerytury bądź renty.

Warto pamiętać, że seniorzy, czyli osoby, które ukończyły co najmniej 60 lat, mogą korzystać z o wiele większej liczby świadczeń i zasiłków. Niestety często trzeba się o nie ubiegać i bez odpowiednich wniosków, nie otrzymamy nic. Osoby, które chcą podwyższyć swoją miesięczną emeryturę. Popularny jest m.in. dodatek kombatancki i dodatek kompensacyjny. Innym świadczeniem jest dodatek za tajne nauczanie czy ten dla poszkodowanych weteranów, deportowanych oraz cywilnych ofiar wojny.

Ponadto skorzystamy też z ekwiwalentów takich jak ryczałt energetyczny, z tytułu prawa do bezpłatnego węgla czy ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych.

Czytaj też:
Procedura nadmiernego deficytu wymusi likwidację 13. emerytury? Ministra zabrała głos
Czytaj też:
Kiedy pierwsze wypłaty „babciowego"? Ministra podała miesiąc

Opracowała:
Źródło: infor.pl