Światowi Giganci w ofercie Banku Pocztowego

Światowi Giganci w ofercie Banku Pocztowego

Dodano:   /  Zmieniono: 

Bank Pocztowy 3 czerwca br. rozpoczął V subskrypcję produktu strukturyzowanego w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Światowi Giganci wraz z atrakcyjnie oprocentowaną Lokatą Gigant III.

Klienci, którzy zdecydują się na zakup Światowych Gigantów mogą również skorzystać z Lokaty Gigant III, której oprocentowanie wynosi 6%. Lokata jest zakładana na okres 3 miesięcy, a po tym terminie może zostać przedłużona na kolejny okres na warunkach standardowej oferty.

Warunkiem skorzystania z lokaty jest jednoczesne zainwestowanie środków o przynajmniej tej samej wysokości w produkt strukturyzowany.

 Światowi Giganci zostali  stworzeni przy współpracy z Open Life TU Życie S.A. Adresatami są osoby, które szukają możliwości osiągnięcia potencjalnie wyższego zysku w porównaniu ze standardową lokatą.

Okres ubezpieczenia trwa 2 lata. Do naliczania potencjalnego zysku wykorzystany zostaje koszyk 20 globalnych spółek  (m.in. Apple, Toyota, Samsung). Minimalna kwota inwestycji to 3 tys. zł. Potencjalny zysk naliczany jest codziennie, a jego maksymalna wysokość po dwóch latach może wynieść aż 15%. Na stronie Banku został umieszczony komunikat o sposobie naliczania potencjalnego zysku wraz z odpowiednimi linkami do notowań poszczególnych spółek.

Z produktu można skorzystać w sieci własnej Banku Pocztowego Placówkach i  Oddziałach, w tym w Mikrooddziałach.

Źródło: Bank Pocztowy SA

dostarczył:
netPR.pl